مقالات ترجمه شده

استاندارد های حرفه ای جهانی در مدیریت هزینه پروژه پیتر اسمیت

عنوان فارسی

استاندارد های حرفه ای جهانی در مدیریت هزینه پروژه پیتر اسمیت


عنوان لاتین

Global professional standards for project cost management

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4072
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

دراین تحقیق نیاز به استانداردهای حرفه ای درزمینه مدیریت هزینه پروژه مورد بررسی قرار می گیرد. طیفی از استانداردها و راهنمایی های جهانی در مدیریت پروژه ارائه شده است اما در مورد مدیریت هزینه پروژه به شکلی خاص موردی وجود ندارد (بجز مواردی به عنوان زیرمجموعه ای از استاندارهای مدیریت پروژه) . می توان گفت که مدیریت هزینه پروژه ( به عنوان تحقیقات کمی ، مهندسی هزینه ،کنترل های پروژه یا مدیریت هزینه پروژهای انجام گرفته توسط مدیران پروژه) حوزه فنی خاصی است نیازمند استانداردهای ویژه خوداست. این مقاله استاندارهای حرفه ای و ملی که برای تحقیقات کمی ،مهندسی هزینه و کنترل پروژه در کشورهای مختلف جهان ارائه شده اند، را مورد ارزیابی قرار خوهد داد. سپس به بررسی موضوعات درباره فقدان استانداردهای جهانی برای مشاغل مختلف پرداخته و مزایای توسعه استراتژیهای فراگیر برای ایجاد برنامه ها/ استانداردهای ملی رابررسی می کنیم.بعد ازآن،فعالیت ها و ابتکارات کنونی برای توسعه این استاندارهای جهانی خاص را توصیف می کنیم. این موضوع شامل استانداردهای بین المللی ارزیابی ساختمان که درمراحل اولیه پیشرفت و توسعه است. روش تحقیق شامل بررسی استانداردهای حرفه ای درجهان ومصاحبه با کارشناسان واعضای انجمن های حرفه ای مدیریت هزینه در شورای بین المللی مهندسی هزینه می باشد.نتیجه گیری شامل توصیه ها و استراترژی هایی درراستای این موضوعات است.

چکیده لاتین

This paper explores the need for global professional standards in the project cost management field. A range of global standards and guides have been developed for the project management profession as a whole but there have not been any developed specifically for project cost management (other than as a subset of project management standards). It will be argued that project cost management (be it Quantity Surveying, Cost Engineering, Project Controls or cost management carried out by Project Managers) is a specialist technical field that requires its own specific standards. The paper will examine the various national and regional professional standards that have been developed for the Quantity Surveying, Cost Engineering and Project Controls professions by various countries and professional associations around the world. It then examines the issues surrounding the lack of global standards for these professions and explores the benefits of developing over-arching strategies to produce global standards/programs. The paper then describes current initiatives to develop these specific global standards. This will include the International Construction Measurement Standard (ICMS) that is in the early stages of development. The research methodology underpinning this study comprises a review of professional standards around the world and interviews with practitioners and members of professional cost management associations within the International Cost Engineering Council (ICEC). The paper concludes with a range of recommendations and strategies to help address these issues.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI