مقالات ترجمه شده

آیا پرداخت احتمالی نگرش های مثبت کارمند را تشویق نموده و کار را افزایش می دهد؟

عنوان فارسی

آیا پرداخت احتمالی نگرش های مثبت کارمند را تشویق نموده و کار را افزایش می دهد؟


عنوان لاتین

Does contingent pay encourage positive employee attitudes and intensify work?

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4050
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL
نشریه John Wiley & Sons Ltd
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله به بررسی روابط موجود بین سه بعد پرداخت احتمالی- پرداخت مبتنی بر عملکرد، پرداخت مبتنی بر سود و مالیکت سهام کارمند- و نگرش های مثبت کارمند می پردازد (رضایت شغلی، تعهد کارمند و اعتماد به مدیریت). مقاله همچنین به بررسی استدلال متضاد می پردازد که پرداخت احتمالی ممکن است کار را افزایش بدهد، و این موضوع می تواند تاثیر مثبت بر نگرش های کارمند را کاهش بدهد. از میان سه بعد پرداخت احتمالی، تنها پرداخت مبتنی بر عملکرد روابط مثبتی با سه نگرش کارمند دارد. پرداخت مبتنی بر سود و مالکیت سهام کارمند دارای ترکیبی از روابط منفی می باشند و هیچ گونه رابطه قابل توجهی با نگرش های کارمند ندارند، اما پرداخت مبتنی بر سود نشانگر روابط منحنی U شکل با سه نگرش کارمند می باشد. نتایج همچنین نشان می دهند که پرداخت مبتنی بر عملکرد مرتبط با افزایش کار می باشد، و این موضوع تاثیر مثبت بر نگرش های کارمند را کاهش می دهد.

چکیده لاتین

This article explores the relationships between three dimensions of contingent pay – performance-related pay, profit-related pay and employee share-ownership – and positive employee attitudes (job satisfaction, employee commitment and trust in management). The article also examines a conflicting argument that contingent pay may intensify work, and this can detract from its positive impact on employee attitudes. Of the three contingent pay dimensions, only performance-related pay had direct positive relationships with all three employee attitudes. Profit-related pay and employee share-ownership had a mix of negative and no significant direct relationships with employee attitudes, but profit-related pay showed U-shaped curvilinear relationships with all three employee attitudes. The results also indicated that performance-related pay is associated with work intensification, and this offsets some of its positive impact on employee attitudes.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI