مقالات ترجمه شده

شاخصهای نگرش ریسک مالی در میان کارافرینی خرد بافندگی دستی در شمال شرق هند

عنوان فارسی

شاخصهای نگرش ریسک مالی در میان کارافرینی خرد بافندگی دستی در شمال شرق هند


عنوان لاتین

Determinants of financial risk attitude among the handloom micro-entrepreneurs in North East India

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4047
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Asia Pacific Management Review
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

فعالیتهای کارافرینی خرد غیر کشاورزی روستایی در بخش غیر رسمی ، در ایجاد استخدام، حذف فقر ، و نابرابری درآمد یک شاخص مهم است . صنعت بافندگی دستی در هند جایگاه ویژه ای در اقتصاد هند دارد ، چون دومین تامین کننده بزرگ استخدام روستایی پس از کشاورزی است . ایالات شمال شرق هند بیش از 65 درصد کل مکانهای دارای دستگاه بافندگی در هند را تشکیل می دهند . با این حال، تنها با 4.26 درصد کار بافندگی استفاده شده برای فرایند های تجاری، این صنعت با مسائل چندگانه ای روبرو است، مانند فناوریهای منسوخ شده ، سیستمهای تولید سازماندهی نشده، بهره وری پایین، سرمایه کاری نامناسب، و روابط بازاری ضعیف . بنابراین، ریسک مالی در اینجا نقش تعریف کننده ای در غلبه بر این نقایص ایفا م یکند . بر مبنای داده های جمع اوری شده از 332 پاسخ دهنده ، مطالعه جاری شاخصهای نگرش ریسک مالی بنگاههای تجاری خرد بافندگی دستی را با استفاده از مدل Ordinal Probit تحلیل می کند . تحصیلات، دسترسی به اعتبار، دسترسی به آموزش، و درامد شخصی، نقشی حیاتی را در تاثیر بر ریسک گریزی کارافرینی خرد ایفا می کند .مشخص شده است که این شاخصها تاثیر غالب تری بر کاهش ریسک گریزی کارافرینی خرد زنانه در مقایسه با کارافرینی کلان مردانه دارد .این مطالعه فراهم کردن آموزش حرفه ای و برنامه های آموزشی را پیشنهاد می کند که بر اموزش کارافرین جهت کارافرینی خرد روستایی زنانه تمرکز می کند . در ضمن ، فراهم کردن و پیاده سازی برنامه های حضور مالی مختلف را برای دسترسی ساده به اعتبار بابرنامه های پیگیری مناسب جهت تضمین کاربری بهینه از اعتبار ، با تمرکز اصلی بر کارافرینی خرد زنانه پیشنهاد می کند .

چکیده لاتین

The rural non-farm micro-entrepreneurial activities in the informal sector hold significance in generating employment, removing poverty, and income inequality. The handloom industry in India holds a distinctive place in the Indian economy as it is the second largest provider of rural employment after agriculture. The North Eastern states of India accounts for more than 65 percent of the total handloom households in India. However, with only 4.26 percent of the total working looms utilized for commercial purposes, the industry is beset with manifold problems such as obsolete technologies, unorganized production system, low productivity, inadequate working capital, and weak market linkages. Therefore, undertaking financial risk plays here a defining role in overcoming these obstacles. Based on the primary data collected from 332 respondents, the present study analyzes determinants of financial risk attitude of the handloom micro-entrepreneurs using the Ordinal Probit model. Education, access to credit, access to training, and individual's income play a crucial role in influencing the risk aversion of the microentrepreneurs. These determinants are found to have a more dominant influence in lowering the risk aversion of female micro-entrepreneurs as compared to the male micro-entrepreneurs. The study suggests for providing vocational education and training programs that focus on entrepreneurship education to the rural female micro-entrepreneurs. Besides, it suggests for the provision and implementation of various financial inclusion programs for easy access to credit with proper follow up programs to ensure the efficient utilization of credit, with a primary focus on the female micro-entrepreneurs.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI