مقالات ترجمه شده

تجزیه و تحلیل نقش استرس شغلی در حضور علائم اسکلتی عضلانی مرتبط با عوامل ارگونومیک

عنوان فارسی

تجزیه و تحلیل نقش استرس شغلی در حضور علائم اسکلتی عضلانی مرتبط با عوامل ارگونومیک


عنوان لاتین

Analysis of the role of job stress in the presence of musculoskeletal symptoms, related with ergonomic factors

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4041
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Procedia Manufacturing
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

امروزه بسیاری از مطالعات به نقش شرایط ارگونومی و روانی اجتماعی در توسعه مشکلات بهداشتی مختلف در کارگران اشاره کرده اند. یکی از مشکلات اصلی در محل کار، ناراحتی عضلانی اسکلتی است که اگر حذف نشود می تواند منجر به اختلالات ترومای تجمعی شود. شواهد تئوری نشان می دهد که سازمان کار می تواند بر توسعه این مشکلات تأثیر بگذارد [1]. هدف از این مقاله ارائه یک تحلیل مقایسه ای از چهار مطالعه است که در آن حضور استرس شغلی با گزارش ناراحتی عضلانی اسکلتی مرتبط است و همچنین شرایط ارگونومی در محل کار که در آن به عنوان عوامل مداخله شناخته می شود. مطالعه مقطعی، مقايسه ای با 649 کارگر از چهار شرکت انجام شد. ابزار مورد استفاده عبارت بودند از: 1) پرسشنامه نورديک استاندارد شده بر روي علائم اسکلتي عضلاني Kourinka؛ 2) نسخه کوتاه پرسشنامه محتوای شغلی با 27 مورد؛ و 3) لیست ارزیابی ارگونومیک، به منظور تعیین خطرات به بخش های بالا و پایین. در چهار مطالعه رابطه بین حضور استرس شغلی و گزارشات علائم اسکلتی عضلانی یافت شد. در حالی که یک الگوی مشابه در رابطه با این رابطه یافت نشد، اما تغییرات در هر گروه مشاهده گردید. این تغییرات تحت تأثیر جنسیت و عوامل ارگونومی قرار گرفتند. نتایج مطالعه با یافته های لین، چن و لو [2] سازگار است که نشان می دهند که زنان در مقایسه با مردان دارای شیوع بیشتر اختلالات عضلانی اسکلتی در تمام مناطق بدن هستند. همبستگی با مطالعه Solidaki، Chatzi، Bitsios، Markatzi، Plana، Castro et al [3] وجود دارد، زیرا در هر دو ناراحتی عضلانی اسکلتی در مناطق مختلف بدن مربوط به عوامل روان شناختی گزارش شده است. ما نتیجه گرفتیم که طراحی مشاغل در صنایع نه تنها آسیب اسکلتی عضلانی را به دلیل شرایط نامناسب ارگونومیک ایجاد می کند، بلکه باعث ایجاد تنش در میان کارگران می شود که باعث افزایش علائم اسکلتی عضلانی می شود.

چکیده لاتین

Today, many studies have pointed to the role of both, ergonomic and psychosocial conditions in the development of various health problems in workers. One of the main problems encountered in the workplace is the musculoskeletal discomfort, which if not are removed can lead to cumulative trauma disorders. The theoretical evidence suggests that work organization can influence the development of these problems [1]. The aim of this paper is to present a comparative analysis of four studies, in which the presence of job stress with reports of musculoskeletal discomfort was related, additionally, the ergonomic conditions in the workplace where considered as a mediatorfactor.A cross-sectional study, comparative with 649 workers from four companies was conducted..The instruments used were: 1) Standardized Nordic Questionnaire on musculoskeletal symptoms of Kourinka; 2) The short version of the Job Content Questionnaire, with 27 items; and 3) List of ergonomic evaluation, in order to determine the risks to the upper and lower segments. In the four studies a relationship between the presence of job stress and reports of musculoskeletal symptoms was found. While a similar pattern on the strength of the relationship was not found, but variations in each group. These variations were influenced by gender and the ergonomic factors to which the subjects are exposed.The study results are consistent with findings of Lin, Chen and Lu [2], which indicate that females have a higher prevalence of skeletal muscle discomfort in all body areas compared to men.There is also consistency with the study by Solidaki, Chatzi, Bitsios, Markatzi, Plana, Castro, et al, [3], since in both subjects skeletal muscle discomfort in various body areas related to psychosocial factors was reported. We conclude that the design of jobs in industries not only generates musculoskeletal injury due to inadequate ergonomicconditions, but also influences the presence of stress among workers, which increases the presence of musculoskeletal symptoms.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI