مقالات ترجمه شده

بررسی اعتماد و عدم اعتماد در رابطه بین حسابرس و مشتری

عنوان فارسی

بررسی اعتماد و عدم اعتماد در رابطه بین حسابرس و مشتری


عنوان لاتین

An Examination of Trust and Distrust in Auditor-Client Relationships

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4039
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 45
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ادبیات پژوهشی حسابرسی به طور کلی اعتماد و عدم اعتماد را قطب های مخالف یک ساختار دوبعدی می داند. با این حال، تحقیق در زمینه های دیگر نشان می دهد که اعتماد و بی اعتمادی با یکدیگر فرق می کنند. در این مطالعه پیشنهاد شده است که این رویکرد دو بعدی، برای بررسی اعتماد و عدم اعتماد در روابط حسابرسان و مشتری بسیار مناسب است. یکی از عواملی که ممکن است اعتماد و عدم اعتماد حسابرسان نسبت به مشتریان خود را تحت تأثیر قرار دهد، آن است که مشتری شواهدی ارائه دهد که با شواهد قبلی به دست آمده متناقض است. ما دست به انجام آزمایشی زدیم تا بررسی کنیم که آیا زمان بندی شواهد متناقض می تواند بر تلاش های برنامه ریزی شده حسابرسان تاثیر گذارد و به اعتماد حسابرسان نسبت به مدیریت مشتری خدشه وارد کند یا خیر. نتایج نشان می دهد که حسابرسانی که به مدارک متناقضی دست می یابند، فعالیت های حسابرسی خود با برنامه ریزی دقیق تری نسبت به بقیه حسابرسان، ادامه خواهند داد. چیزی که مهم است این است که اعتماد و عدم اعتماد حسابرسان نسبت به مشتری، کاربردهایی جداگانه برای توضیح این اثرگذاری دارد.

چکیده لاتین

The auditing literature generally conceptualizes trust and distrust as opposite poles of a unidimensional construct. However, research in other fields suggests that trust and distrust are related but functionally distinct. The present study proposes that this two-dimensional approach is appropriate for examining trust and distrust in auditor-client relationships. One factor that may influence auditors’ feelings of trust and distrust toward their clients is the receipt of clientprovided evidence that is inconsistent with prior evidence obtained. We conduct an experiment to examine whether the timing of inconsistent evidence influences planned audit effort by affecting auditors’ trust and distrust toward client management. Results reveal that auditors who receive inconsistent evidence later in a series of management representations plan significantly more audit effort than do auditors who receive the same inconsistent evidence earlier. Importantly, auditors’ feelings of trust and distrust toward the client operate separately to help explain this effect.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI