مقالات ترجمه شده

بررسی سیستماتیک مدل های رگرسیون کاربری اراضی برای ترکیبات آلی فرار

عنوان فارسی

بررسی سیستماتیک مدل های رگرسیون کاربری اراضی برای ترکیبات آلی فرار


عنوان لاتین

A systematic review of land use regression models for volatile organic compounds

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4034
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله Atmospheric Environment
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

جنبه های مختلف مدل رگرسیون کاربری اراضی(LUR) برای ترکیبات آلی فرار (VOCs) به طور سیستماتیک بررسی شد. شانزده مطالعه انجام شده بین سال های 2002 تا 2017 منتشر شد. از این تعداد، شش مورد درکانادا، پنج نفر در ایالات متحده آمریکا، دو نفر در اسپانیا و یک نفر در آلمان، ایتالیا و ایران. آنها برای 14 VOCs اختصاصی متنوع یا گروه هایی توسعه یافتند: بنزن؛ تولوئن؛ اتيل بنزن؛ m-xylene؛ p-xylene؛ (m / p) -xylene؛ اسیلین؛کل BTEX؛ 1،3-بوتادین؛ فرمالدئید؛ n-hexane؛ کل هیدروکربن ها؛ استایرن؛ و آکرولین اینمدل ها. براساس اندازه گیری هایی از 22 سایت در ال پاسو (ایالات متحده آمریکا) تا 179 سایت در تهران (ایران) بود. فقط چهار مطالعه در رم (ایتالیا)، سابادل (اسپانیا)، تهران و ویندزور (کانادا) با معیار کاکهو داشتن حداقل یک نمونه بردار منفعل در هر 3.4 کیلومتر مربع از منطقه مطالعه مطابق شرایط بود. محدوده مقادیر R2 در همه مدل ها از0.26 برای 1،3-بوتادین در دالاس (ایالات متحده آمریکا) تا 0.93 برای بنزن در ال پاسو. میانگین R2 در بین دو یا بیشترمطالعات مشابه VOCs به شرح زیر است: بنزن (0.70)؛ تولوئن (0.60)؛ اتيل بنزن (0.66)؛ (m / p) -سویلن(0.65)؛ o-xylene (0.61)؛ کل BTEX (0.66)؛ 1،3-بوتادین (0.46)؛ و فرمالدئید (0.56). فضایی مشترک پیش بینی کننده های غلظت VOC مورد مطالعه متغیرهای مربوط به ترافیک بودند، اما آنها نیز این موارد را شامل شدند: نزدیکی به بنادر در ایالات متحده، تعداد دودکش ها در کانادا، ارتفاع در اسپانیا، عرض های شمالی در ایتالیا و نزدیک شدن به تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب و فروشگاه های پر کننده گاز در ایران. برای متغیرهای مربوط به ترافیک، بررسی نشان می دهد که بافر های بزرگ تا 5000 متر باید در شهرهای بزرگ مورد توجه قرار گیرد. اگر چه بیشتر مطالعات جهت های منطقی ارتباط برای پیش بینی کننده هاگزارش داده اما بعضی از نتایج نامطلوب گزارش شده است. برخی از مطالعات شامل فهرست تغییر شکل یافته ای از پیش بینی کننده ها است، در حالی که دیگران یک متغیر را به دیگری تقسیم می کنند. فقط شش مطالعه ارزش پیش بینی کننده های p را نشان دادند. کار آینده ممکن است مدل های حمل و نقل شیمی، مشاهدات ماهواره ای، متغیرهای هواشناسی متغیرها، درجه حرارت ویژه ، شامل منابع خاصی از ترکیبات معطر در برابر ترکیبات آلیفاتیک( چربی دار) را در نظر می گیرند یا ممکن است مدل های هیبریدی را توسعه دهند. در حال حاضر تنها یک مدل ملی برای کانادا ایجاد شده است و هیچ جای جهان وجود ندارد.

چکیده لاتین

Various aspects of land use regression (LUR) models for volatile organic compounds (VOCs) were systematically reviewed. Sixteen studies were identified published between 2002 and 2017. Of these, six were conducted in Canada, five in the USA, two in Spain, and one each in Germany, Italy, and Iran. They were developed for 14 different individual VOCs or groupings: benzene; toluene; ethylbenzene; m-xylene; p-xylene; (m/p)-xylene; oxylene; total BTEX; 1,3-butadiene; formaldehyde; n-hexane; total hydro carbons; styrene; and acrolein. The models were based on measurements ranging from 22 sites in El Paso (USA) to 179 sites in Tehran (Iran). Only four studies in Rome (Italy), Sabadell (Spain), Tehran, and Windsor (Canada) met the Cocheo's criterion of having at least one passive sampler per 3.4 km2 of study area. The range of R2 values across all models was from 0.26 for 1,3-butadiene in Dallas (USA) to 0.93 for benzene in El Paso. The average R2 values among two or more studies of the same VOCs were as follows: benzene (0.70); toluene (0.60); ethylbenzene (0.66); (m/p)-xylene (0.65); o-xylene (0.61); total BTEX (0.66); 1,3-butadiene (0.46); and formaldehyde (0.56). The common spatial predictors of studied VOC concentrations were dominated by traffic-related variables, but they also included proximity to ports in the USA, number of chimneys in Canada, altitude in Spain, northern latitudes in Italy, and proximity to sewage treatment plants and to gas filling stores in Iran. For the traffic-related variables, the review suggests that large buffers, up to 5,000 m, should be considered in large cities. Although most studies reported logical directions of association for predictors, some reported inconsistent results. Some studies included logtransformed predictors while others divided one variable by another. Only six studies provided the p-values of predictors. Future work may incorporate chemistry-transport models, satellite observations, meteorological variables, particularly temperature, consider specific sources of aromatic vs aliphatic compounds, or may develop hybrid models. Currently, only one national model has been developed for Canada, and there are no global LUR models for VOCs. Overall, studies from outside North America and Europe are critically needed to describe the wide range of exposures experienced by different populations.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI