مقالات ترجمه شده

تعیین مشخصات میکروسکوپیک نقایص انقباضی مختلف در چدن نشکن و روابط آن با فرآیند تلقیح و ترکیبات

عنوان فارسی

تعیین مشخصات میکروسکوپیک نقایص انقباضی مختلف در چدن نشکن و روابط آن با فرآیند تلقیح و ترکیبات


عنوان لاتین

MICROSCOPIC CHARACTERIZATION OF DIFFERENT SHRINKAGE DEFECTS IN DUCTILE IRONS AND THEIR RELATION WITH COMPOSITION AND INOCULATION PROCESS

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4027
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله International Journal of Metalcasting
نشریه American Foundry Society
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

انقباض یکی از مهمترین نقایصی است که اثر منفی بر تولید قطعات چدن نشکن دارد. نظارت منظم بر قطعات تحت تاثیر نشان می دهد که مورفولوژی مختلف انقباض می تواند طبق ترکیبات مذاب، طرح بندی و تعداد متغیرهای فرآوری دیگری که در مقالات گزارش شده است به دست آید. با این حال، حداقل سازی این نقایص نیازمند درک دقیق خواص داخلی آنها و روابط با متغیرهای فرآوری است که بیشترین اثر را ایجاد می کند. در بررسی اخیر، مقدار هم ارز کربن، تعیین خواص حرارتی و تلقیح برای مذاب به عنوان متغیرهایی برای تولید هشت قطعه استفده شده که این قطعات برای بررسی گسترش تشکیل انقباض طراحی شده بودند. نقایص مختلفی در هر مورد به دست آمده که به وسیله روش های متالوژیکی و FE-SEM آنالیز شده و مشخصات و آ«ها تعیین شده و اندازه آ«ها با متغیرهای انتخابی تصحیح شد. مشخص شده که هم ارزکربنی، قوی ترین اثر را بر انقباض دارد. بحث در مورد خواص در سطح داخلی نقایص مختلف انجام شده است و برای هر مورد تفاسیری ارائه شده است.

چکیده لاتین

Shrinkage becomes one of the most important defects that negatively affects the production of ductile cast iron parts. Regular inspections made on the affected parts show that different morphologies of shrinkage can be obtained according to the melt composition, to the layout and to a number of other processing variables that have been reported in the literature. However, minimization of these defects demands a more detailed understanding of their internal features and the relationship with the processing variables causing the greatest effect. In the present study, carbon equivalent content, inoculation and thermal characterization of melts have been studied as variables for producing eight test parts which have been designed for promoting the formation of shrinkage. The different defects obtained in each case have been analyzed by means of metallographic techniques and FE-SEM and their characteristics and size correlated with the selected variables. It has been found that carbon equivalent shows the strongest effect on shrinkage incidence. A discussion about the features found in the internal surfaces of the different closed defects is done, and possible explanations for each case are also described.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI