مقالات ترجمه شده

بررسی ساختمان های چند طبقه پایه مورب با استفاده از نرم افزار ETABS

عنوان فارسی

بررسی ساختمان های چند طبقه پایه مورب با استفاده از نرم افزار ETABS


عنوان لاتین

A Study on Multi-Storeyed Building with Oblique Columns by using ETABS

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3973
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در مواجهه با تعداد زیادی از سازه های پیچیده جدید و به حد کمال رسیدن تئوری های مقاومت در برابر زلزله، نرم افزارهای معمولی دیگر نمی تواند نیازهای محاسباتی و تجزیه و تحلیلی را برآورده کنند. با این حال، برخی از برنامه های بین المللی المان محدود، مانند ETABS، خودشان را به روز می کردند، اما همچنان محدودیت های نیز در آن ها مشاهده می گردید. ستون مورب، امتدادی موازی و در راستای یک خط راست مشخص شده ندارد. به این معنی که به اندازه زاویه ای مشخص کج یا چرخیده شده اند. در مقاله حاضر با توجه به محدودیت های بارگذاری مرکزی کمانش الاستیک ستون های دو طرف متقارن با قید مورب مورد بررسی قرار می گیرد. قید مورب باعث کوپل شدن انحراف محور اصلی و چرخش ها شده و مود باکلینگ خمشی به طور همزمان باعث خمش در هر دو محور اصلی می شود. مقاله حاضر به مطالعه ستون ها با اشکال مختلف در ساختمان بلند می پردازد. در این کار یک ساختمان بلند بالا با ستون های عادی و با ستون های مورب در لوکیشن های متفاوت برای تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شده است. در این مقاله، طیف پاسخ و تجزیه و تحلیل استاتیک خطی با مدل ساختمان ایجاد شده توسط این برنامه در نظر گرفته شده و پس از تجزیه و تحلیل، نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نیروهای محوری، نیروی برشی پایه، دوره زمانی، رانش سطحی و جابجایی مقایسه شده است. نتایج به دست آمده به صورت جدول و شکل ارائه شده است. نتایج مربوط به جابجایی با شرایط سرویس پذیری چک شد و به فرم جدول برای مقایسه ارائه شد.

چکیده لاتین

Facing a large number of new-type complex structural system and progressively consummate earthquake-resistant theories, the conventional software can no longer meet the needs of calculation and analysis. Meanwhile, some international finite element programs, such as ETABS, were updating themselves but remained respective limitations. The Oblique Column are neither parallel nor at right angles to a specified line means they are slanted or Rotated at an angle. In this present work concerns with the elastic flexural buckling of doubly symmetric columns with oblique restraints under concentric loading. Oblique restraints cause coupling between the principal axis deflections and rotations, and the flexural buckling mode involves simultaneous bending about both principal axes. The present work deals with a study on the Oblique columns of different shapes in high rise building. In this work a high rise building with Normal Columns & with different locations of Oblique columns is considered for analysis. In this paper, response spectrum & Linear Static analysis were executed combined with a Numerical Building Model by this program, which were also compared following the analysis results. The results of the analysis on the Axial forces, Base shear, Time period, Storey drift and Displacements are compared. The results are presented in tabular and graphical form. The results on the displacement are checked with serviceability conditions and are compared and presented in tabular form.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI