مقالات ترجمه شده

ارزیابی سیستم های ریشه و کانال دندان های آسیاب زیرآرواره ای در بیماران تایوانی: بررسی توموگرافی(برش نگاری مقطعی) بررسی شده با پرتوی مخروطی

عنوان فارسی

ارزیابی سیستم های ریشه و کانال دندان های آسیاب زیرآرواره ای در بیماران تایوانی: بررسی توموگرافی(برش نگاری مقطعی) بررسی شده با پرتوی مخروطی


عنوان لاتین

Evaluation of the root and canal systems of maxillary molars in Taiwanese patients: A cone beam computed tomography study

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3929
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله Biomedical Journal
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پیش زمینه: در این مطالعه، تغییرات موجود در پیکربندی کانال ریشه در دندان های زیرآرواره ای دائمی در بیماران تایوانی با تحلیل تصاویر حاصل از توموگرافی کامپیوتری پرتوهای مخروطی (CBCT) ارزیابی گردید. مقایسه هایی در میان این پیکربندی ها و مواردی که سابقا گزارش شده بود، صورت پذیرفت. روش ها: سیستم های کانال ریشه در 114 بیمار تایوانی دارای دندان های زیرآرواره ای جانبی اولیه یا ثانویه با استفاده از تصاویر CBCT مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ریشه ها، کانال های موجود در هر ریشه و کانال های مزیوباکال اضافی (MB) و همچنین پیکربندی کانال شمارش و ثبت گردید. نتایج: از اولین دندان زیرآرواره ای، سه مورد (1.5٪) دارای یک ریشه بوده، دو نفر (1.0٪) دو ریشه داشته و 191 مورد (97.5٪) سه ریشه جداگانه داشتند. به غیر از تمامی ریشه های اولیه در دندان های آسیاب که مورد بررسی قرار گرفت، 44 درصد از ریشه های مزیوباکال (MB) دارای یک کانال منفرد بوده و باقی مانده ی آن ها دارای کانال ثانویه ی MB2 MB2 می باشد. از میان 212 مورد دندان آسیاب زیرآرواره ای ثانویه ی بررسی شده، 16 مورد (7.1 درصد) دارای ریشه ی واحد بوده، 51 مورد (24.2 درصد) دارای دو ریشه بوده، 143 (67.8 درصد) دارای سه ریشه و دو نفر (0.9 درصد) چهار ریشه ی جداگانه داشتند. در رابطه با ریشه های MB، 3/92 % از دندان های زیرآرواره ای سه ریشه ای دارای یک کانال منفرد بوده و مابقی آن ها دارای کانال MB2 هستند. نتیجه گیری : پیکربندی های کانال ریشه در ریشه های MB موجود در دندان های زیرآرواره ای در مقایسه با ریشه های دارای ترشح مزمن و دهانی یا کامی، تغییرات بیشتری داشته و پیکربندی های کانال ریشه در دندان های زیرآرواره ای ثانویه نسبت به دندان های آسیاب اولیه دارای تنوع بیشتری می باشد. این یافته ها نشان می دهد که تصاویر CBCT به عنوان یک ابزار بالینی مفید برای تشخیص اندودونتیک و برنامه ریزی درمانی محسوب می گردد.

چکیده لاتین

Background: This study evaluated variations in root canal configuration in the maxillary permanent molars of Taiwanese patients by analyzing patients' cone beam computed tomography (CBCT) images. Comparisons were made among these configurations and those previously reported. This information may serve as a basis for improving the success rate of endodontic treatment. Methods: The root canal systems of 114 Taiwanese patients with bilateral maxillary first or second molars were examined using CBCT images. The number of roots, canals per root, and additional mesiobuccal (MB) canals, as well as the canal configuration were enumerated and recorded. Results: Of the 196 maxillary first molars examined, three (1.5%) had a single root, two (1.0%) had two roots, and 191 (97.5%) had three separate roots. Out of all first molar roots examined, 44% of mesiobuccal (MB) roots had a single canal and the remainder had a second MB (MB2) canal. Of the 212 maxillary second molars examined, 16 (7.1%) had a single root, 51 (24.2%) had two roots, 143 (67.8%) had three roots, and two (0.9%) had four separate roots. For the MB roots, 92.3% of three-rooted maxillary second molars had a single canal and the remainder had an MB2 canal. In all three-rooted maxillary first and second molars, each of the distal and palatal roots had one canal. Conclusions: The root canal configurations of the MB roots of maxillary molars were more varied than those of the distobuccal and palatal roots, and the root canal configurations of maxillary second molars were more varied than those of the first molars. These findings demonstrate CBCT as a useful clinical tool for endodontic diagnosis and treatment planning.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI