مقالات ترجمه شده

کراتوپلاستی (جراحی پیوند قرنیه) اندوتلیال خودکار دزیمت با استفاده از لنزهای داخل چشمی محفظه قدامی: عوارض و نتایج 3 ساله

عنوان فارسی

کراتوپلاستی (جراحی پیوند قرنیه) اندوتلیال خودکار دزیمت با استفاده از لنزهای داخل چشمی محفظه قدامی: عوارض و نتایج 3 ساله


عنوان لاتین

Descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty with anterior chamber intraocular lenses: complications and 3-year outcomes

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 3927
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 6
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف: توصیف نتایج و عوارض پس از کراتوپلاستی آندوتلیال دزیمت (DSAEK) در چشمها با کراتوپاتی سودوفاکیک (BK) در حالی که لنزهای داخل چشم داخل محفظه قدامی نگهداشته میشوند(ACIOL). مواد و روش ها ما بیماران متوالی را وارد مطالعه کردیم که در یک مرکز عالی از 1 ژانویه تا 1 آوریل 2010 توسط گروه تحقیق در آینده ما(کوهورت) تحت عمل DSAEK برای BK 2008 قرار گرفتند. ما افراد تحت عمل چشم با حفظACIOL (تعداد = 18) با DSAEK به تنهایی با لنزهای داخل محفظه چشم مقایسه کردیم که در یک مکان به عنوان گروه مقایسه (114 = n) نگهداشته میشدند. معیارهای اصلی این نتیجه گیری عبارت بودند از: از دست رفتن سلول اندوتلیال (EC) و حفظ گرافت(پیوند) نتایج درصد از دست دادن EC در 1 سال در گروه DSAEK با گروه ACIOLتقریبا 3/21 ± 3/31٪ بود در مقایسه با 24.2 ± 5/21درصد در گروه DSAEK (کهp = 0.516بود)؛ با این حال این رقم در گروه DSAEK با گروه ACIOL در 3 سال به میزان قابل توجهی بیشتر از گروه DSAEK بود (2/29 ± 3/55٪ در مقابل 8/20 ± 3/33٪، به ترتیب 01/0 = p). بقای گرافت در گروه DSAEK ACIOL نسبت به گروه DSAEK طی 3 سال (رتبه 0.0000 =) به طور معنی داری بیشتر بود. نتیجه گیری ما متوجه شدیم که با وجود اینکه چشم با BK و ACIOL که تحت عملDSAEK با حفظ ACIOL قرار گرفتند از از دست رفتن EC رنج میبردند که در 1 سال به میزان قابل توجهی افزایش نیافت، از بین رفتنEC و بقای پیوند در مقایسه با کنترل DSAEK در 3 سال بعد از عمل بطور معنی داری ضعیف تر بود.

چکیده لاتین

Purpose To describe outcomes and complications following Descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty (DSAEK) in eyes with pseudophakic bullous keratopathy (BK) while retaining the anterior chamber intraocular lenses (ACIOL). Methods We included consecutive patients who underwent DSAEK for BK at a single tertiary centre from 1 January 2008 to 1 April 2010, from our prospective cohort (Singapore Corneal Transplant Study). We compared eyes with BK, which underwent DSAEK while retaining ACIOL (n=18), to those with DSAEK alone with the posterior chamber intraocular lenses left in place as a comparison group (n=114). Main outcome measures were endothelial cell (EC) loss and graft survival. Results The percentage EC loss at 1 year was 31.9± 21.3% in the DSAEK with ACIOL group compared to 24.5±21.2% in the DSAEK group ( p=0.516); however, this figure was significantly greater in the DSAEK with ACIOL group at 3 years compared to the DSAEK group (55.3±29.2% vs 33.3±20.8%; p=0.01 respectively). Graft survival was also significantly poorer in the DSAEK ACIOL group compared to the DSAEK group over 3 years (log rank p=0.002). Conclusions We found that although eyes with BK and ACIOL that underwent DSAEK while retaining the ACIOL suffered EC loss which was not significantly greater at 1 year, EC loss and graft survival were significantly poorer compared to DSAEK controls at 3 years postoperatively.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI