مقالات ترجمه شده

بوم شناسی اجتماعی انعطاف پذیری: اشاره به یک ابهام نوظهور فرهنگی و محیطی

عنوان فارسی

بوم شناسی اجتماعی انعطاف پذیری: اشاره به یک ابهام نوظهور فرهنگی و محیطی


عنوان لاتین

The Social Ecology of Resilience: Addressing Contextual and Cultural Ambiguity of a Nascent Construct

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 3884
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله American Journal of Orthopsychiatry
نشریه American Orthopsychiatric Association
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

بیش از دو دهه بعد از این که E. E. Werner و R. S. Smith (1982) و N. Garmezy (1983) و M. Rutter (1987) تحقیقاتشان را راجع به مکانیزم دفاعی و روند هایی که انعطاف پذیری را تقویت میکنند، ابهام در باره اینکه چگونه توسعه مثبت را در اثر تهدید تعریف و عملی کنند ادامه داشت. این مقاله این موضوع را مورد بحث قرار میدهد که : به خاطر اینکه انعطاف حتی وقتی عوامل ریسک فراوان هستند رخ میدهد، تاکید بیشتری بر نقشی که محیط فیزیکی و اجتماعی در توسعه مثبت ایفا میکنند نیاز است زمانی که افراد با مقدار قابل توجهی استرس روبرو میشود. 4 اصل ارائه شده است به عنوان تفسیر اکولوژیکی از ساختار انعطاف پذیری : تمرکز زدایی ، پیچیدگی ، غیرمعمول بودن ، ارتباط فرهنگی . این 4 اصل، و تحقیقاتی که آنها بر اساس آنها شکل گرفته اند، تعریفی از انعطاف شکل داده اند که بر پیشینه زیست محیطی توسعه مثبت تاکید دارند. این چارچوب میتواند توسعه های نظری آینده، تحقیقات و طراحی مداخلاتی که رفاه را در جمعیتی که محیطی را تجربه میکنند که پروسه های رشد انعطاف پذیری را مهار کرده اند ارتقا میدهند را هدایت کند.

چکیده لاتین

More than two decades after E. E. Werner and R. S. Smith (1982), N. Garmezy (1983), and M. Rutter (1987) published their research on protective mechanisms and processes that are most likely to foster resilience, ambiguity continues regarding how to define and operationalize positive development under adversity. This article argues that, because resilience occurs even when risk factors are plentiful, greater emphasis needs to be placed on the role social and physical ecologies play in positive developmental outcomes when individuals encounter significant amounts of stress. Four principles are presented as the basis for an ecological interpretation of the resilience construct: decentrality, complexity, atypicality, and cultural relativity. These 4 principles, and the research upon which they are based, inform a definition of resilience that emphasizes the environmental antecedents of positive growth. This framework can guide future theory development, research, and the design of interventions that promote well-being among populations who experience environments that inhibit resilience-promoting processes.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI