مقالات ترجمه شده

TRIZ(نظریه حل مسائل مبتکرانه) در مدیریت سرمایه انسانی

عنوان فارسی

TRIZ(نظریه حل مسائل مبتکرانه) در مدیریت سرمایه انسانی


عنوان لاتین

TRIZ (THEORY OF SOLVING INVENTIVE PROBLEMS) IN HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

مشخصات کلی

سال انتشار 2009
کد مقاله 3876
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

امروزه جهانی شدن از عبارات کلیدی بوده و شرکتها را وادار به رفابتی جهانی می نماید. در راستای ساخت و حفظ مزایای رقابتی، دستیابی به دانش، به منبع مهم استراتژیکی بدل شده و این دیدگاه، کارکنان را به مرکز سازمان تبدیل می نماید. از چالش برانگیزترین مسائل امروزه می توان به مدیریت منابع انسانی اشاره نمود. مطالعات بسیار زیادی عناصر شیوه های منابع انسانی و عملکرد سازمانی را شناسایی نمودند. هدف این مقاله در تعیین و ایجاد راهنمایی جدید برای کارشناسان منابع انسانی با استفاده از روش TRIZ می باشد. TRIZ عبارتست از حل مسائل، تحلیل و ابزارهای پیش بینی که ابتدا در زمینه های مهندسی و فناوری به کار گرفته شدند. اما اخیرا و در سالیان اخیر، برخی کارشناسان TRIZ زمینه کاربرد تکنیکهای آن را به مسائل و اقدامات تجاری و مدیریتی گسترش داده اند. این راهنما، روش مفیدی در حل مسائل غیرملموس در زمینه های سرمایه انسانی را فراهم نموده است.

چکیده لاتین

Globalization is today’s key term and it forces companies to worldwide competition. In order to build and sustain their competitive advantage, the knowledge becomes a critical strategic resource and this perspective brings staffs to the organization’s heart. Managing Human Resource is today’s most challenging problem. Numerous studies have identified the elements of human resource practices and organizational performance. Purpose of this study is to create an inventive guide for today’s human resource professionals with TRIZ methodology. TRIZ is a problem solving, analysis and forecasting toolkit which is first used in technology and engineering. But recently, within last few years, several TRIZ experts started to extend application of TRIZ techniques to business and management problems and tasks. The guide will provide a useful methodology to solve intangible problems in human capital issues.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI