مقالات ترجمه شده

بررسی تاثیر توانمندی کارکنان، کار تیمی و آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی

عنوان فارسی

بررسی تاثیر توانمندی کارکنان، کار تیمی و آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی


عنوان لاتین

Examining the Effects of Employee Empowerment, Teamwork, and Employee Training on Organizational Commitment

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3875
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ایجاد تعهد سازمانی در میان کارکنان یکی از عوامل مهم برای اثربخشی سازمانی است. این به این دلیل است که کارکنان متعهد می توانند منجر به نتایج مطلوب برای سازمان شوند. بر اساس بررسی مقالات، مشاهده می شود که داده های محدودی در مورد تعهد سازمانی در بخش آموزش وجود دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات سه عامل، توانمندسازی کارکنان، کار گروهی و آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی در زمینه آموزش عالی مالزی انجام شده است. برای انجام این هدف، داده ها با استفاده از نظرسنجی آنلاین از 242 کارمند در دانشگاه های عمومی در شمال مالزی جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته های پژوهش نشان داد که توانمندسازی کارکنان بر تعهد سازمانی تاثیر مثبتی دارد. همچنین تأثیر کار تیمی بر تعهد سازمانی مثبت و معنی دار بود. در نهایت، یافته ها نشان داد که آموزش کارکنان تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی دارد. انتظار می رود این یافته ها پیشنهادات مفیدی برای مدیریت بخش آموزش عالی برای بهبود تعهد سازمانی در میان کارکنان خود با تمرکز بر توانمند سازی کارکنان، آموزش و کار گروهی ارائه دهد.

چکیده لاتین

Building organizational commitment among employees is one of the important factors for ensuring organizational effectiveness. This is because committed employees can lead to favourable organizational outcomes. Based on the review of literature, it is observed that there are limited data on organizational commitment in education sector. Therefore, this study aims to examine the effects of three factors namely employee empowerment, teamwork, and employee training on organizational commitment in Malaysian higher education context. To fulfil the stated objective, the data were collected using an online survey from 242 employees at the public universities in northern Malaysia. The collected data were analysed on SPSS and structural equation modelling (SEM). The findings indicated that employee empowerment has a significant positive effect on organizational commitment. The effect of teamwork on organizational commitment was also found to be positive and statistically significant. Finally, the findings confirmed that employee training has a significant positive effect on organizational commitment. These findings are expected to provide beneficial suggestions for the management in higher education sector to improve organizational commitment among their employees by focusing on employee empowerment, training, and teamwork.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI