مقالات ترجمه شده

زیرساخت نظری مدل مدیریت بحران در سازمان

عنوان فارسی

زیرساخت نظری مدل مدیریت بحران در سازمان


عنوان لاتین

Theoretical Substation of the Model for Crisis Management in Organization

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 3873
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

به منظور توانایی در مدیریت استراتژیکی بحران در محیط کسب و کار، ضروری است در مورد روند برنامه ریزی بحران، و همچنین مدیریت استراتژیک در یک سازمان صحبت کنیم. برای دسترسی به این مساله که آموزش كافی كاركنان لازم و ضروری است بررسی موقعیت و جستجوی راه حل های جایگزین مورد نیاز است. برای اینکه بتوانیم به درستی برای برنامه ریزی بحران و فرآیند مدیریت استراتژی آماده شویم، هر دو بحث علمی و راه حل های عملی ضروری است. برنامه ریزی عملی نه تنها مدیریت را قادر می سازد تا پویایی را در یک محیط تجاری ارزیابی کند بلکه همچنین تغییرات مشابه را با مسائل مربوطه ارزیابی کند. بنابراین در این زمینه،مقاله راه حل های تغییرات راهبردی را تحلیل می کند، ارتباطات بحران در یک سازمان و شناسایی کارمند را تعیین می کند. نویسنده ادعا می کند که توجه اصلی باید به افراد، بهبود مهارت های حرفه ای آنها، توسعه شایستگی آنها، آنچه به آنها کمک می کند تا با موفقیت در سازمان شناسایی شوند، و آنها را قادر می سازد تا در فعالیت های کاری در آینده نزدیک هماهنگ شوند، پرداخته شود. این مورد اصل مدیریت وضعیت بحران و تصمیم گیری است. این اصل نیاز به ارزیابی فرآیندهای اجتماعی شدن کارکنان، فردیگرایی و انطباق و هماهنگی و همچنین وضعیت شناسایی کارکنان دریک سازمان دارد. در غیر این صورت ما یک خستگی روانشناسی داریم که به دلیل عدم همکاری در میان کارفرمایان در یک شرکت است. این بحران به صورت خستگی فیزیکی و عاطفی کارمندان ازکار تیمی شدید و نیاز زیاد به نوآوری های کارفرمایان می باشد. مهم است که بدانیم -مدیریت در هر سازمان باید نقاط ضعف را در مدیریت پرسنل خود بداند و باید یک پیشرفت در استراتژی شناسایی کارکنان داشته باشد تا فرایند سازگاری کارکنان را با اهداف و ارزش های سازمانی تسریع کند. و کارآیی و رضایت کار برای مدیریت موقعیت بحران بررسی کند. استرس و ابهام اغلب همراه بحران است به طور منفی بر تصمیم گیری تاثیر می گذارد. هر چه زودترمدیران قادر به یافتن عوامل اصلی ریسک باشند، برنامه بحران با توجه به تصمیم گیری کارآمد تر است. مدیریت موثر فرایند استراتژی ممکن است تأثیری بر سازمان در انجام اقدامات برای کاهش بحران داشته باشد. مدیریت بحران نیاز به همکاری باسیستم ها، ارتباطات داخلی و خارجی کارآمد،هماهنگی افراد و نقش های مطرح شده آنها از طریق وظایف و مسئولیت های خاص ، تصمیم جمعی مؤثر، کنترل و مسئولیت همکاری دارد.

چکیده لاتین

In order to be able to strategically manage the crisis within business environment, it is essential to talk about the process of crisis planning, as well as strategy management within an organization. To achieve that an adequate training of staff is necessary, in addition to that the analysis of the situation and search for alternative solutions are required. To be able to properly get prepared for a crisis planning and strategy management process, both scholarly discussions and practical solutions are necessary. Action planning enables management not only to evaluate the dynamics within a business environment, but also evaluate similar changes related issues. So in this context the paper analyses the solutions of strategic changes, specifying crisis communication in an organization and employee’s self-identification. The author claims that the main attention should be paid to the individual, improving his professional skills, developing his competencies, what helps him successfully identify in organization and enables to integrate in the labor activities in the nearest future. This is the essential principle of crisis situation management and decision making. The principle requires to evaluate the processes of employee socialization, individualization and adaptation as well as to form the expression of employee identification in an organization. Otherwise we have a „psychological tiredness” crisis - because of the lack of collaboration among employers in a company. This crisis is described as physical and emotional tiredness of employees from the intensive team work and too high requirements for employers’ innovations. It is important to know - the management in each organization should know the weak points in their personnel management and should have a built-in advance employee identification strategy, which would accelerate the process of the employee’s adaptation to organizational goals and values and stipulate his/her efficiency and work satisfaction in order to manage crisis situations. Stress and ambiguity often follow crises, which negatively effect decision making. The sooner the managers are able to find the main factors for risk, the more the crisis plan is efficient regarding decision making. Efficient management of the strategy process may have impact on the organization in taking actions to minimize the crisis. Crisis management requires collaboration with systems, efficient internal and external communication, setting the persons and their roles expressed by special duties and responsibilities, effective collective decision making, control and collaboration responsibility.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI