مقالات ترجمه شده

بررسی تأثیر منابع CRM بر فرآیندهای CRM: رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر مشتری در مورد یک بانک یونانی

عنوان فارسی

بررسی تأثیر منابع CRM بر فرآیندهای CRM: رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر مشتری در مورد یک بانک یونانی


عنوان لاتین

Investigating the Impact of CRM Resources on CRM Processes: a Customer Life-Cycle Based Approach in the Case of a Greek Bank

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3844
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Procedia Economics and Finance
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اقتصاد معاصر، که با جهانی شدن همراه شده است منجر به افزایش رقابت و پیشرفت در فناوری ارتباطات و اطلاعات شده است و شرکت ها را به سوی ترک آموزه های بازاریابی سنتی و اتخاذ یک رویکرد مشتری محوری با تمرکز بر مدیریت روابط مشتری سوق می دهد. ارتباط بازاریابی، یک استراتژی بازاریابی اجرایی برای مقابله با چالش های عظیم مدیریت داده های مشتری می باشد که نیاز به استقرار سیستم های حمایتی IT دارد. این نیاز، تا حد زیادی توسط توسعه سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پوشش داده می شود. هدف از مقاله پیش رو، بررسی تأثیر CRM یک شرکت مرتبط با منابع انسانی، سازمانی و فناوری، بر فرآیندهای CRM آن می باشد. یک رویکرد مبتنی بر چرخه ی عمر مشتری، انتخاب شده است. به عنوان نتیجه ی این مورد، فرآیندهای CRM، در مراحل شروع، اکتساب، بدست آوردن مجدد، تعمیر و نگهداری، حفظ، گسترش و خروج چرخه ی عمر مشتری، ترسیم شده اند. تحقیقات میدانی، با استفاده از پرسشنامه و با اداره ی مصاحبه کننده انجام گرفته شده است، که با اتخاذ عملیات مربوطه گزارش شده در پژوهش ها، توسعه داده شده است. صنعت مورد انتخاب، بخش بانکداری یونانی بوده است. این نظرسنجی، در میان تمام کارکنان یک بانک یونانی انجام گرفته است که دارای 10شعبه بوده و در منطقه تسالی واقع شده و در فرآیندهای CRM شرکت داشته است. نمونه ی نهایی، از 102پرسشنامه که به درستی پاسخ داده شده اند،ت شکیل شده است. به منظور بررسی عوامل مقیاس برای همسانی درونی و یا قابلیت اطمینان، از آنالیزهای بین موردی استفاده شده است. آلفای کرونباخ، که برای هر مقیاس محاسبه شده است، در محدوده ی بین 819/0 و912/0قرار گرفته است. آنالیزهای رگرسیون، پس از آن، به منظور بررسی تأثیر منابع CRM، حیاتی ترین هستند، چراکه آنها اثر مثبتی بر فرآیندهای تمام مراحل چرخه عمر مشتری دارند. علاوه براین، ثابت شده است که منابع انسانی، اثر قابل توجهی بر مراحل چرخه عمر مشتری ابتدایی (شروع، اکتساب، بدست آوردن مجدد) و میانی (تعمیر و نگهداری، حفظ) دارند، درحالی که تأثیر آنها بر مراحل انتهایی (انبساط، خروج) حداقل می باشد. در نهایت، نشان داده شده است که منابع تکنولوژیکی، تأثیر کمی بر مراحل چرخه عمر مشتری میانی دارند.

چکیده لاتین

Contemporary economy, which is characterized by globalization, increasing competition and advances in communication and information technology, force companies to depart from traditional marketing doctrines and adopt a customer-centric approach by focusing on managing customer relationships. Relationship marketing is a marketing strategy enforcing companies to deal with enormous customer data management challenges, thus necessitating the deployment of supporting IT systems. This need has been covered to a great extent by the development of Customer Relationship Management (CRM) systems. The aim of the present study is to investigate the impact of a company’s CRM related human, organizational and technological resources on its CRM processes. A customer life-cycle based approach has been chosen. As a result of this, CRM processes have been mapped on the initiation, acquisition, regain, maintenance, retention, expansion and exit customer life-cycle stages. Field research was conducted by utilizing an interviewer-administered questionnaire, which was developed by adopting relevant work reported in literature. The case industry chosen was the Greek banking sector. The survey was conducted among all the employees of a Greek leading bank’s 10 branches located in the region of Thessaly, who were involved in CRM processes. The final sample comprised 102 correctly answered questionnaires. Inter-item analysis was used to verify the scale’s factors for internal consistency or reliability. The Cronbach’s alpha, which was calculated for each scale, ranged between 0.819 and 0.912. Regression analyses were then performed to examine the impact of CRM resources on customer life-cycle stages. The results highlighted that CRM organizational resources are the most vital, since they have a positive effect on the processes of all customer life-cycle stages. Moreover, human resources were proved to have a significant effect on the early (initiation, acquisition, regain) and middle (maintenance, retention) customer life-cycle stages, while their impact on the late stages (expansion, exit) is minimal. Finally, technological resources were shown to have a small influence on the middle customer lifecycle stages.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI