مقالات ترجمه شده

چارچوب رسمی برای مدیریت بحران با توصیف جریان اطلاعات و ساختار کارکردی

عنوان فارسی

چارچوب رسمی برای مدیریت بحران با توصیف جریان اطلاعات و ساختار کارکردی


عنوان لاتین

A Formal Framework for Crisis Management describing information flows and functional structure

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3837
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله Procedia Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مدیریت بحران فعالیتی بشدت تجربی است , در اکثریت مواقع مبتنی بر توانایی انسانی برای مقابله با موارد غیر منتظره و ادغام تمامی انواع اطلاعاتی برای فراهم نمودن بهترین تصمیم و بهترین واکنش مرتبط می باشد. هرچند , ممکن است که جریان اطلاعات و فعالیت های سطح بالا بخوبی توصیف و تشریح نشده باشند. این مقاله با هدف ارایه چارچوبی رسمی توصیف کننده این عناصر می باشند. چارچوب پیش رو پایه و اساس ایجاد نرم افزار اختصاص داده شده به مدیریت رسمی جریان اطلاعات در بحران و بهره برداری از آنها بمنظور فراهم سازی مدیران بحران بهمراه سیستم پشتیبانی تصمیم کامپیوتری شده می باشد. حتی اگر این سیستم نرم افزاری موضوع مقاله نباشد , این موضوع توجیه و دلیلی برای چارچوب ساختاری پیشنهاد شده می باشد. چارچوب بر پایه دو عنصر ساختاری اصلی می باشد: ماهیت اطلاعات لازمه یا موجود و عملکردها و کارکردهایی که باید قادر به استفاده از انها برای حوزه مدیریت بحران با سیستم پشتیبانی تصمیم مرتبط و مناسب می باشد.

چکیده لاتین

Crisis management is a very empirical activity, most of the time based on human ability to deal with the unexpected and to fusion all kinds of information to provide the best decision and the best associated action. However, the information flows and the high level activities are not so well described. This article aims at providing a formal framework describing these elements. The presented framework is the basement for the establishment of a software suit dedicated to formally manage information flows in crisis context and exploit them to provide crisis managers with a computerized decision support system. Even if this software system is not the topic of the paper, it is the justification for the presented structuring framework. The framework is based on two main structuring elements: the nature of available or required information and the functions that should be able to use them to provide crisis management domain with a relevant decision support system.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI