مقالات ترجمه شده

عوامل موثر بر پیاده سازی و بهبود مستمر سیستم مدیریت عملکرد

عنوان فارسی

عوامل موثر بر پیاده سازی و بهبود مستمر سیستم مدیریت عملکرد


عنوان لاتین

Factors Influencing the Implementation and Continuous Improvement of the Performance Management System

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3835
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در محیط کسب و کار به سرعت در حال تغییر امروز، تغییرات مشخصی وجود دارد مانند جهانی شدن بازار، تغییرات تکنولوژیکی، افزایش پیچیدگی کسب و کار، رقابت جهانی شدید، افزایش قدرت خرید مشتری، منابع جدید مزیت رقابتی و نظایر این. بنابراین، برای موفق بودن و توانایی رقابت در این محیط، شرکت ها باید موقعیت فعلی خود را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند، مأموریت، دیدگاه، اهداف استراتژیک را تعریف و کارآمدتر عمل کنند. کلید موفقیت، افزایش اثربخشی و کارایی تمام فرآیندهای کسب و کار بر اساس سنجش و مدیریت عملکرد آنهاست. شرکت ها با استفاده از سیستم مدیریت عملکرد، می توانند عملکرد کلیه فعالیت های شرکت را برنامه ریزی، اندازه گیری و مدیریت کنند. سیستم مدیریت عملکردی که به خوبی طراحی، ایجاد و پیاده سازی شده می تواند به شرکت کمک کند تا به نتایج مطلوب دست یابد. با این حال ادبیات موجود بیان می کند که این کار ساده ای نیست و بسیاری از شرکت ها به ویژه در پیاده سازی این نوع سیستم ها مشکلاتی دارند. متاسفانه، عوامل موثر بر توسعه موفق، پیاده سازی، استفاده و بهبود مستمر سیستم مدیریت عملکرد در شرکت ها هنوز کاملا روشن نیست. در عمل، در شناسایی عوامل موثر بر توسعه، پیاده سازی، استفاده و بهبود مستمر سیستم مدیریت عملکرد، و مطالعه دقیق و تجزیه و تحلیل آنها شکاف وجود دارد. به همین دلیل شناسایی، تجزیه و تحلیل و مطالعه عوامل داخلی و خارجی موثر بر پیاده سازی و بهبود مستمر سیستم مدیریت عملکرد مهم است. هدف این مقاله شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر پیاده سازی و بهبود مستمر سیستم مدیریت عملکرد است، که این شرکتها از آن استفاده می کنند. در پرسشنامه به ویژه بررسی می شود که آیا مدیران شرکت های مورد مطالعه قادر به شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی و بهبود مستمر سیستم مدیریت عملکرد هستند. پس از آن، شرح مفصلی از عوامل داخلی اصلی انتخاب شده و تجزیه و تحلیل دقیق آنها شامل شناسایی رابطه این عوامل با سیستم مدیریت عملکرد انجام می شود. داده ها با استفاده از توزیع پرسشنامه الکترونیکی در میان نمونه ای از شرکت های بزرگ تولیدی و غیر تولیدی که در جمهوری چک فعالیت دارند، به دست آمد. یافته های پژوهش در زمینه پیشینه نظری و نتایج مطالعات مشابه ارزیابی می شود.

چکیده لاتین

For today’s rapidly changing business environment are characteristic changes like globalization of the market place, technological changes, increased business complexity, intensified global competition, increased customer bargaining power, new resources of competitive advantage and more. Therefore, to be successful and able to compete in this environment, companies must identify and analyze their existing position, define mission, vision, strategic goals and operate more effectively. The key to success is to increase the effectiveness and efficiency of all business processes based on measurement and management of their performance. Using performance management system companies can plan, measure and manage the performance of all company activities. Properly designed, created and implemented performance management system can then help the company achieve the desired outputs. The literature, however, states that this is not a simple task, and many companies have problems especially with implementation of these systems. Unfortunately, it is still not quite clear what factors influence successful development, implementation, usage and continuous improvement of the performance management system in companies. There is a gap in the identification of factors influencing the development, implementation, usage and continuous improvement of the performance management system, their detailed study and analysis in practice. For this reason, it is important to deal with the identification, analysis and study of internal and external factors influencing the implementation and continuous improvement of performance management system. The aim of this paper is to identify and analyze internal and external factors influencing the implementation and continuous improvement of the performance management system, which these companies use. In the questionnaire survey is particularly investigated whether managers of surveyed companies are able to identify factors influencing the implementation and continuous improvement of the performance management system. Afterwards is carried out a detailed description of selected key internal factors, and their detailed analysis including identification of the relationship of these factors to the performance management system. Data were obtained by mail questionnaire survey on a sample of large manufacturing and non-manufacturing companies operating in the Czech Republic. The research findings are evaluated within the context of the theoretical background and the conclusions of similar studies.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI