مقالات ترجمه شده

فاکتور های تاثیر گذار بر رفتار خرید مصرف کننده انرژی سبز

عنوان فارسی

فاکتور های تاثیر گذار بر رفتار خرید مصرف کننده انرژی سبز


عنوان لاتین

Factors influencing buying behaviour of green energy consumer

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3834
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 34
نام مجله Journal of Cleaner Production
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

انرژی سبز در سراسر جهان به دلیل توانایی اش برای کاهش آسیب زیست محیطی مورد توجه تحقیقاتی چشمگیر قرار گرفته است . از اینرو ، تنها مقررات دولت برای پذیرش کامل انرژی سبز کافی نیستند ؛ اراده برای استفاده از انرژی سبز و مشارکت در بهبود محیط زیست بایستی از درون مصرف کننده ها ظاهر گردد . چنین اراده ای ممکن است از طریق ارتقای ارزش درک شده مصرف کننده ها به سمت انرژی سبز توسعه می یابد . مقیاس در واقع ارزش درک شده سبز را همانند ساختار مرتبه دوم چند ابعادی متشکل از ارزش کارکردی ، ارزش اجتماعی ، ارزش شرطی و ابعاد ارزش عاطفی بررسی می کند . چنین تلاشی قبل از این که اصلیت ارزش بررسی فعلی را برجسته سازد ، انجام نگرفته است . مقیاس را می توان برای برآورد درک مصرف کننده ها نسبت به انرژی سبز استفاده نمود . این قبیل اطلاعات به تدوین راهبرد هایی کمک خواهد کرد که مصرف کننده ها را برای تطبیق داوطلبانه انرژی سبز تشویق می کنند . همچنین مطالعه آشکار می سازد که آن نه تنها جنبه های مالی است که مصرف کننده ها را برای تصمیم گیری در پذیرش انرژی سبز هدایت می کنند ؛ مصرف کننده ها نیز از طریق ملاحظات عاطفی و اجتماعی هدایت می گردند . از اینرو ، تصمیم گیرنده ها می توانستند برنامه های حامی انرژی سبز و پیام های جمعی را تدوین نمایند که به حس مسئولیت مصرف کننده ها برای پذیرش داوطلبانه انرژی سبز بدون تکیه به مشوق های مالی متوسل می شوند . محققان می توانستند ابعاد در نظر گرفته شده مقیاس را با توجه به دیگر ساختار های مرتبط با رفتار مصرف کننده بررسی نمایند .

چکیده لاتین

Green energy has gained significant research attention across the globe due to its ability to reduce environmental damage. However, for complete acceptance of green energy, only government regulations are not enough; the willingness to use green energy and contribute to the wellbeing of the environment should spring from within consumers. Such willingness may be developed by enhancing consumers’ perceived value of green energy. However, in order to do so, it is necessary to assess existing levels of consumers’ perceived value towards green energy. The present study develops a multidimensional green perceived value scale to measure existing levels of consumers’ perceived value. The scale considers green perceived value as a multidimensional second order construct comprising functional value, social value, conditional value and emotional value dimensions. Such an attempt has not been made before which highlights the originality value of the present study. The scale can be used to assess consumers’ perception towards green energy. Such information would help in formulating strategies that encourage consumers to voluntarily adopt green energy. The study also reveals that it is not only the financial aspects that lead consumers to decide on adoption of green energy; consumers are also driven by emotional and social considerations. Thus, policy makers could formulate pro-green energy programmes and mass messages that appeal to consumers’ sense of responsibility to voluntarily adopt green energy without having to rely on financial incentives. Researchers could examine the considered dimensions of the scale further with respect to other constructs related to consumer behaviour.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI