مقالات ترجمه شده

رفتار خرید کودکان در بازار اسنک (غذای میان وعده): آیا نام تجاری یا قیمت پایین باعث ایجاد گزینه های سالم تر می شود؟

عنوان فارسی

رفتار خرید کودکان در بازار اسنک (غذای میان وعده): آیا نام تجاری یا قیمت پایین باعث ایجاد گزینه های سالم تر می شود؟


عنوان لاتین

Children’s purchase behavior in the snack market: Can branding or lower prices motivate healthier choices?

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3823
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

سابقه و هدف: بیماریهای مرتبط با رژیم غذایی کودکان و هزینه های مرتبط با آن در کشورهای مختلف به طور چشمگیری افزایش یافته است و انتخاب غذای کودکان یک مسئله سیاسی برای افزایش ارتباط است. همانطور که کودکان مقدار قابل ملاحظه ای از پول را بر روی محصولات با تراکم انرژی، مواد مغذی فقیر (EDNP) صرف می کنند، درک بهتر از محرکهای اصلی تصمیم گیریهای خرید مواد غذایی مستقل کودکان برای انتقال این رفتار به گزینه های سالم، بسیار ضروری است. هدف: هدف از مطالعه بررسی نقش نام تجاری و قیمت در انگیزش کودکان برای انتخاب گزینه های سالمتر است. روش ها: مطالعه به منظور انتخاب گزینه های اسنک درکودکان 8 تا 11 ساله با استفاده از یک نظرسنجی و یک آزمایش خرید انجام شده است. این تحقیق در برنامه های پس از مدرسه مدارس انتخاب شده در منطقه بوستون، صورت گرفت. شرکت کنندگان شامل 116 کودک بودند. محصولاتی که در آزمایش انتخاب شدند بر سه عامل متفاوت بودند: نوع محصول، نام تجاری و قیمت. داده ها با استفاده از مدلهاي جمع آوري شده و ترکیبی لاجیت، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: تصميمات خريد كودكان براساس نوع محصول (56.6 % ارزش اهمیت (IV)، در حالي كه بر اساس نام تجاری (22.8 IV٪) و قيمت (4.20.6٪) كمتر مورد توجه قرار مي گيرند. فقط کسانی که می گویند که آنها با نام تجاری آشنا هستند، ترجیح می دهند که محصول با نام تجاری دار در تصمیم خرید خود، انتخاب کنند. قیمت، یک پیش بینی کننده مهم انتخاب است وقتی که کنترل برای کودکان، مزایایی را به دنبال داشته باشد و یا نداشته باشد. نتیجه گیری: آگاهی از نام تجاری ساده نیست، اما یک کودک عاشق نام تجاری است که تعیین می کند که آیا یک نام تجاری موفق تا چه حد انگیزه یک کودک برای انتخاب یک محصول را داشته باشد. میزان تجربه کودکان با پول بر کشش قیمت تاثیر می گذارد. به طوری که بچه هایی که کمک هزینه دریافت می کنند در درجه اول افرادی هستند که غذاهای اسنک را خریداری می کنند، قیمت های بالاتر برای اسنک های EDNP می تواند می پردازند که می تواند در تحریک کودک به گزینه های سالم تر دارای تاثیر باشد.

چکیده لاتین

BACKGROUND: Children's dietary-related diseases and their associated costs have expanded dramatically in many countries, making children's food choice a policy issue of increasing relevance. As children spend a considerable amount of money on energy-dense, nutrient-poor (EDNP) products, a better understanding of the main drivers of children's independent food purchase decisions is crucial to move this behavior toward healthier options. OBJECTIVE: The objective of the study is to investigate the role of branding and price in motivating children to choose healthier snack options. METHODS: The study investigates snack choices of children ages 8 to 11, using a survey and a purchase experiment. The research took place in after-school programs of selected schools in the Boston area. Participants included 116 children. Products in the choice experiment differed on three factors: product type, brand, and price. Data were analyzed using aggregated and mixed logit models. RESULTS: Children's purchase decisions are primarily determined by product type (Importance Value (IV) 56.6%), while brand (IV 22.8%) and price (IV 20.6%) prove to be of less relevance. Only those children who state that they like the familiar brand reveal a preference for the branded product in their purchase decision. Price is a significant predictor of choice when controlling for whether or not children obtain an allowance. CONCLUSION: It is not simple brand awareness but a child's liking of the brand that determines whether a brand is successful in motivating a child to choose a product. The extent of children's experience with money influences their price responsiveness. To the extent that children who receive an allowance are primarily the ones buying food snacks, higher prices for EDNP snacks could be successful in motivating children to choose a healthier option.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI