مقالات ترجمه شده

فرشته روی یک شانه: آیا حمایت سازمانی ادراک شده رابطه بین صفات سه گانه تاریک و رفتار کاری ناکارامد (معکوس) را تعدیل می کند؟

عنوان فارسی

فرشته روی یک شانه: آیا حمایت سازمانی ادراک شده رابطه بین صفات سه گانه تاریک و رفتار کاری ناکارامد (معکوس) را تعدیل می کند؟


عنوان لاتین

Angel on one shoulder: Can perceived organizational support moderate the relationship between the Dark Triad traits and counterproductive work behavior?

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3821
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله Personality and Individual Differences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

با توجه به تئوری تبادل اجتماعی و چارچوب وضعیتی - فردی، حمایت سازمانی درک شده به عنوان تعدیل کننده ارتباط بین صفات شخصیتی سه گانه تاریک، خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی با انواع خاصی از رفتار کاری ناکارامد (یعنی خرابکاری، انحراف تولید، عقب نشینی (صرف نظر کردن از انجام کار)، سرقت، و سوء استفاده مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از نمونه ای متشکل از 208 شرکت کننده آنلاین در حال حاضر استخدام شده و تجزیه و تحلیل مدل سازی سوالات ساختار یافته، متوجه شدیم افرادی که دارای امتیاز بالا در صفات سه گانه تاریک هستند، هنگامی که سطوح بالای حمایت سازمانی را درک می کنند، برخی از انواع رفتارهای ناکارامد (معکوس) را کمتر تکرار می کنند. نتایج به دست آمده، مدل تعاملگرای وضعیتی – فردی را حمایت و پشتیبانی نموده و نشان می دهد افرادی که دارای سطوح بالاتر خودشیفتگی و جامعه ستیزی هستند، هنگامی که سازمان را به عنوان حامی درک می کنند، برخی از انواع رفتارهای کاری ناکارامد (معکوس) را نسبتاً کمتر تکرار می کنند.

چکیده لاتین

Drawing on social exchange theory and a person-situation framework, we examined perceived organizational support as a moderator of the relationship between theDark Triad personality traits of narcissism,Machiavellianism, and psychopathy with specific types of counterproductive work behavior (i.e., sabotage, production deviance, withdrawal, theft, and abuse). Using a sample of 208 currently-employed online participants and structural equation modeling analyses we found that individuals scoring high on the Dark Triad traits reported engaging in some types of counterproductive work behavior less frequently when they perceived higher levels of organizational support. Our results support the person-situation interactionist model and suggest that individuals possessing higher levels of narcissism and psychopathy engage in certain types of counterproductive work behavior relatively less frequently when they perceive the organization as being supportive.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI