مقالات ترجمه شده

اثرات میدانی نزدیک بر ویژگی سایت با استفاده از تکنیک MASW

عنوان فارسی

اثرات میدانی نزدیک بر ویژگی سایت با استفاده از تکنیک MASW


عنوان لاتین

Near-field effects on site characterization using MASW technique

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3777
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 26
نام مجله Soil Dynamics and Earthquake Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

استفاده از تکنیک تحلیل چند کاناله امواج سطح (MASW) در مهندسی ژئوتکنیک برای توصیف مواد نزدیک سطح رو به افزایش است. خصوصیات پراکندگی موج رایلی در روش MASW استفاده می شود. MASW اغلب از اثرات تقریبی نزدیکی میدان رنج می برد که ممکن است منجر به برآورد کمتر یا بیشتر از حد فرکانس موج رایلی به علت آلودگی امواج بدنه در نزدیکی منبع شود. در این مقاله، یک مطالعه دقیق عددی برای بررسی اثرات نزدیک میدان با توجه به سه نوع مختلف مدل های معمول سرعت موج S با چهار سناریوی امپدانس مختلف در هر مورد انجام شده است. این نوشتار نشان می دهد که کنتراست امپدانس بین لایه نیم فضا و خاک روی آن دارای تاثیر قابل توجهی بر برآورد کمتر سرعت فاز است. این اثرات نزدیک میدان نیز تحت تأثیر نوع مدل سرعت موج S و همچنین فاصله مجاز هستند. با افزایش کنتراست امپدانس، به نظر می رسد سطح برآورد کمتر فاصله مرکز آرایه نرمال پایین تر را به دلیل پرش افزایش دهد. با این وجود، این پرش را نمی توان با فاصله های بسیار دور افقی که معمولاً استفاده می شوند به دلیل وضوح ضعیف طیف پراکندگی مشاهده کرد.. اثر قابل توجه نزدیکی میدان در فواصل دور و مدل های سرعت موج S-مشاهده می شود. برآورد کمتر سرعت فاز موج رایلی از نظر دو پارامتر نرمال شده اندازه گیری می شود. در نهایت، بررسی میدانی برای تایید نتایج عددی ما انجام می شود.

چکیده لاتین

The application of Multichannel Analysis of Surface Wave (MASW) technique is increasing in geotechnical engineering to characterize near surface materials. The dispersion property of Rayleigh wave is utilized in MASW method. MASW often suffers from near-field effects which may result in either underestimation or overestimation of Rayleigh wave phase velocity due to the body waves contamination near to the source. In this paper, a detailed numerical study has been carried out to examine the near-field effects considering three different types of typical S-wave velocity models with four different impedance scenarios in each case. The study shows that the impedance contrast between the half-space and overlying soil layer is having a considerable effect on the underestimation of phase velocity. These near-field effects are also found to be influenced by the type of the S-wave velocity model as well as far and near offset distances. With the increase of impedance contrast, the level of underestimation seems to increase at lower normalized array centre distance due to mode jump. However, such jump can not be observed with limited far offset distances generally used in usual practice due to poor resolution in the dispersion spectra. Significant near-field effect are observed for lower far offset distances and inversely dispersive S-wave velocity models. Underestimation of Rayleigh wave phase velocity is quantified in terms of two normalized parameters. Finally, a field study is also conducted to verify our numerical findings.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI