مقالات ترجمه شده

بررسی مدل سازی پخش آلودگی و پیامدهای مربوط به آن برای مدیریت آبخیزداری در چین

عنوان فارسی

بررسی مدل سازی پخش آلودگی و پیامدهای مربوط به آن برای مدیریت آبخیزداری در چین


عنوان لاتین

A review of diffuse pollution modeling and associated implications for watershed management in China

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3758
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله J Soils Sediments
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف توزیع آلودگی ها به طور گسترده ای در چین مورد مطالعه قرار گرفته است از ارزیابی بارگیری برای مدیریت آبخیزداری،که در تحقیقات بین المللی مهم هستند. با این حال، تعداد کمی از مطالعات پیشرفت مدل سازی پخش آلودگی و تاثیر انتشار آلاینده های که هدایت شده اند را ارزیابی می کنند. انطباق و توسعه سیستم های مدل بدست آمده بر اساس مشاهدات محلی و ویژگی های آب و هوایی ، مهارت های مطالعه و ویژگی های منحصر به فرد موجود را بهبود داده اند. به علاوه انتشار آلاینده های سنتی (به عنوان مثال، نیتروژن و فسفر)، مدلسازی تاثیر فلزات سنگین و آفت کش ها نیز دیدگاه هایی را برای مدیریت آبخیز فراهم می کند. مواد و روشها : ما اسناد موجود در مورد برنامه های کاربردی مدل انتشار آلودگی و پیشرفتها در چین را بررسی کردیم ، تلاش برای ارائه درک بهتر از پیشرفت آلودگی منتشر شده و مسیرهای تحقیقاتی جدید برای مدل سازی آلودگی نتایج و بحث : روش های متفاوتی برای بیان ساختار توزیع آلودگی ، انتقالو اثرات زیست محیطی با استفاده از مدل سازی به عنوان یک ابزار موثر برای توسعه دستورالعمل های مدیریت در چین به کار گرفته شده است. برنامه های کاربردی در مقیاس های زمانی-مکانی مختلف، توسعه مدل سازی توزیع آلودگی برای آلاینده های نوظهور و اثرات انتشار آلودگی در کیفیت آب در چین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بارگیری آلودگی همزمان با توزیع زمین های کشاورزی، شدت کشت و زرع و سطوح اقتصادی از شرق به غرب کاهش یافته است. الگوهای زمانی از بارگیری آلودگی در دهه های اخیر به علت افزایش افزودنی های کود و گرم شدن آب و هوا که فشار بیشتری بر روی کیفیت آب گذاشته،افزایش یافته است. این تجزیه و تحلیل نشان داد که افزایش مدل های موجود با مشاهدات میدانی بیشتر، کلیدی است برای مطالعات آلودگی منتشر شده در آینده که ناشی از اثرات آلودگی های آلی و فلزات سنگین است. ایجاد پایگاه های داده ملی و اعتبار سنجی پارامترهای مدل استاندارد ضروری هستند و اخیرا نقاط ضعف در مقیاس ملی با توجه به مدل آلودگی منتشر شده وجود دارند. نتیجه گیری: انتشار آلودگی تبدیل به یک مسئله چالش برانگیز در مدیریت آبخیزداری شده است و وضعیت آلودگی منتشر شده از کشاورزی بیشترین خطر را برای مدیریت آبخیزداری در چين می گذارد. با این حال، مکانیزم های موجود در تاثیرات انتقال آلاینده ها و پیامدهای زیست محیطی این آلاينده ها در چین ، تا حد زیادی ناشناخته است ، تا جایی که روش های کشت و کار را پیچیده می کند و شرایط آب و هوایی در سراسر کشور را تغییر می دهد. مشاهدات میدانی جمع آوری شده در مقیاس های مکانی_زمانی مختلف مهم هستند و به طور دقیقی مدل می کنند و ارزیابی خطر آب را اجرا می کنند.

چکیده لاتین

Purpose Diffuse pollution has been extensively studied in China from loading assessments to watershed management, which are important in international research. However, few studies that assess the advances of diffuse pollution modeling and studies of trace diffuse pollutants have been conducted. The adaption and development of imported model systems based on local observations and climatic features have improved study skills and presented unique characteristics. In addition to traditional diffuse pollutants (e.g., nitrogen and phosphorus), modeling trace heavy metals and pesticide also provides insights for watershed management. Materials and methods We reviewed existing literature on diffuse pollution model applications and developments in China, attempting to provide a better understanding of the advances of diffuse pollution and new research directions for pollution modeling. Results and discussion Diverse methods have been adopted to express diffuse pollution formation, transport and environmental impacts using modeling as an effective tool for developing management guidelines in China. Model applications at different temporal–spatial scales, development of diffuse pollution modeling for emerging pollutants, and impacts of diffuse pollution on water quality in China were analyzed. Pollution loading decreased from east to west, coinciding with farmland distributions, tillage intensity, and economic levels. The temporal patterns of pollution loading have increased in recent decades due to increased fertilizer additions and climate warming which has put more pressure on water quality. This analysis indicated that enhancing existing models, with more field observations, is key for future diffuse pollution studies of trace organic pollutants and heavy metals. Establishing national databases and validating standard model parameters are essential and currently weak points at the national scale with respect to diffuse pollution modeling. Conclusions Diffuse pollution has become a challenging issue in watershed management, and agricultural diffuse pollution poses the greatest risk to watershed management in China. However, the mechanisms involved in trace pollutant transport and the environmental consequences of these pollutants are largely unknown in China, where complicated tillage methods are used and climatic conditions vary throughout the country. Accumulated field observations at diverse temporal– spatial scales are important to accurately model and perform water risk assessments.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI