مقالات ترجمه شده

نقش قصد روغگو، محتوای دروغ و نظریه ذهن در ارزیابی کودکان از دروغ

عنوان فارسی

نقش قصد روغگو، محتوای دروغ و نظریه ذهن در ارزیابی کودکان از دروغ


عنوان لاتین

The roles of liar intention, lie content, and theory of mind in children’s evaluation of lies

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3739
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله Journal of Experimental Child Psychology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه نشان داد که کودکان 7، 9 و 11 یازده ساله و بزرگسالان جوان دروغ های مشروع و جامعه یار را بعنوان دروغ هایی با فراوانی کمتر شناسایی کردند و نسبت به دروغ های خودخواهانه (تاثیر قصد دروغگو) آنها را کمتر منفی ارزیابی می کردند؛ دروغهایی که در مورد عقاید بودند نسبت به دروغهایی که در مورد واقعیت(تاثیر محتوای دروغ) بودند با فراوانی کمتر شناسایی و کمتر منفی ارزیابی می شدند. اثر محتوایی دروغ در دروغ های جامعه یار مشخص تر از این اثر در دروغ های خودخواهانه هم در شناسایی و هم در ارزیابی بود. در مجموع شرکت کنندگان بزرگتر قصد دروغ را بیشتر از شرکت کنندگان کوچکتر در ارزیابی دروغ مورد توجه قرار می دادند. برای شرکت کنندگان کودک، درک اعتقاد مرتبه دوم همبستگی حاشیه ای با حساسیت نسبت به قصد دروغگو در دروغهای اعتقادی داشت اما چنین ارتباطی را با حساسیت محتوا نداشت. سرانجام، شناسایی دروغ با ارزیابی تمام کودکان از دروغ های جامعه یار-اعتقادی مرتبط بود. تاثیرات مستقل قصد و محتوا بطور بالقوه می تواند رشد درک کودکان از دروغ مصلحتی را همانطور که پیشینه پژوهش نشان داده تبیین کند. اگرچه تاثیر محتوا به نظر می رسد از نگرانی کلی تری در مورد اینکه آیا ارتباط در مورد واقعیت عینی است یا خیر، نشات بگیرد، تاثیر قصد می تواند شامل نظریه ذهن باشد.

چکیده لاتین

This study found that 7-, 9-, and 11-year-old children and young adults identified prosocial lies as lies less frequently and evaluated them less negatively than selfish lies (liar intention effect); lies about opinions were identified as lies less frequently and evaluated less negatively than those about reality (lie content effect). The lie content effect was more pronounced in the prosocial lies than in the selfish lies for both identification and evaluation. Overall, the older participants considered liar intention more than the younger participants in lie evaluation. For the child participants, secondorder belief understanding correlated marginally with sensitivity to liar intention in the opinion lies, but not with content sensitivity. Finally, lie identification correlated with evaluation in the prosocial– opinion lies for all of the children. The independent effects of intention and content could potentially explain children’s development in ‘‘white lie’’ understanding demonstrated in the literature. Although the content effect appears to stem from a more general concern for whether communication is about objective reality, the intention effect may involve theory of mind.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI