مقالات ترجمه شده

یک ارزیابی مقایسه ای: درمان ضایعه ی پیش سرطانی لوکوپلاکیای دهان با استفاده از لیزر دیود، لیزر CO2، و جراحی از طریق کرایو

عنوان فارسی

یک ارزیابی مقایسه ای: درمان ضایعه ی پیش سرطانی لوکوپلاکیای دهان با استفاده از لیزر دیود، لیزر CO2، و جراحی از طریق کرایو


عنوان لاتین

A comparative evaluation: Oral leukoplakia surgical management using diode laser, CO2 laser, and cryosurgery

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3730
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

زمینه: ارزیابی مقایسه ای سه روش درمان جراحی مانند جراحی از طریق کرایو، لیزر دیود و لیزر CO2 از لحاظ نتایج بهبودی در روز اول عمل جراحی، هفته ی اول و دوم بعد از عمل و عود مجدد در پایان 18 ماه بعد از عمل انجام شد. مواد و روش ها: سی بیمار انتخاب شده به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. هر گروه شامل 10 بیمار بود که برای از بین بردن لوکوپلاکیای دهان (OL) تحت یکی از سه روش درمانی جراحی از طریق کرایو، لیزر دیود یا لیزر CO2 قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های ANOVA و کای دو تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: این مطالعه از نظر پارامترهایی مثل درد، ورم، و زخم اختلاف معنی دار آماری نشان داد. در سه گروه از نظر شاخص هایی مثل عفونت، عود، خونریزی اختلاف آماری مشاهده نشد. درد به طور معنی داری در گروه درمان شده با روش لیزر CO2 بیشتر از گروه درمان شده با لیزر دیود بود. در پایان 6 ماه پیگیری در هر سه گروه عود مشاهده نشد. نتیجه گیری: مشاهدات این مطالعه نشان داد که همه ی سه روش جراحی برای درمان لوکوپلاکیا دهان (OL) مؤثر بودند، و به طور کلی این مطالعه نشان داد که به نظر می رسد نتایج بالینی لیزر درمانی CO2 و دیود بهتر از کرایوتراپی است.

چکیده لاتین

Background: The comparatively evaluate the three surgical treatment modalities namely cryosurgery, diode and CO2 laser surgery in terms of healing outcomes on the day of surgery, first and second week post operatively and recurrence at the end of 18 months was assessed. Material and Methods: Thirty selected patients were divided randomly into three groups. Each group comprising of ten patients were subjected to one of the three modalities of treatment namely cryosurgery, diode laser or CO2 laser surgery for ablation of OL. Obtained data was analyzed using mainly using Chi-square and Anova tests. Results: Study showed statistical significant differences (p > 0.05) for evaluation parameters like pain, edema and scar. The parameters like infection, recurrence, bleeding showed no statistical significance. Pain was significantly higher in CO2 laser surgery group as compared with diode laser group. There was no recurrence observed at the end of the 6 months follow up period in all the three study groups. Conclusion: Observations from the study highlights that all three surgical modalities used in this study were effective for treatment of OL, and the overall summation of the results of the study showed that laser therapy (CO2 and Diode) seems to offer better clinically significant results than cryotherapy.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI