مقالات ترجمه شده

آموزش به عنوان کالای عمومی: رویکرد اقتصاد رفتاری

عنوان فارسی

آموزش به عنوان کالای عمومی: رویکرد اقتصاد رفتاری


عنوان لاتین

Education As Public Good: Behavioral Economics Approach

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3704
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 5
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

امروزه در کشورهای توسعه یافته آموزش و پرورش به عنوان یک سیستم اغلب عمومی توسعه می یابد، جامعه به میزان زیادی اطلاعات جدید و ارزش های مبتنی بر دانش را دریافت می کند. آموزش به معنای کلی آن یک نوع یادگیری است که دانش، مهارت ها و عادت های یک گروه از مردم نسل به نسل از طریق آموزش، تدریس یا پژوهش منتقل می شود. تحصیل برای افراد بیشتری در مقایسه با زمانهای گذشته در دسترس است حتی می توان آن را به عنوان آموزش جامع شناخت که می تواند به عنوان یک مزیت عمومی ارزیابی شود. اقتصاد رفتاری تأثیر عوامل اجتماعی، شناختی و عاطفی را بر تصمیمات اقتصادی افراد و نهادها و پیامدهای آن برای تأمین سود و تخصیص منابع مورد مطالعه قرار می دهد. اقتصاد رفتاری خصوصیات تصمیم گیرنده را ثابت نمی کند، تمرکز آن بر روی فرآیندهای غیر متعادل، اقدامات عوامل گوناگون با عقلانیت محدود است که ممکن است از تجربیات و تعاملات بیاموزند. آموزش و در نتیجه سطح بالای تجمعی دانش در جامعه ممکن است بر پیچیدگی و مشکل در نظام اقتصادی کشور، به ویژه باتوجه به رویکرد اقتصاد رفتاری تاثیر بگذارد. هدف پژوهشی این مقاله شناسایی همبستگی بین آموزش جامع و پیچیدگی عقلانیت در اقتصاد مالی است. هدف تحقيقی اين مقاله توصيف و ارزيابي رويکردهاي متفاوت عقلانيت در زمينه اقتصاد مالی در مورد آموزش توده مردم است. نتایج تحقیق به منظور فراهم آوردن روشی برای درک رویکرد اقتصاد رفتاری در مورد سطح تحصیلات و سواد مالی توسط خواننده ارائه شده اند.

چکیده لاتین

Nowadays in developed countries education as a system often becomes public, society getting a lot of new information and knowledge based values. Education in its general sense is a form of learning in which the knowledge, skills, and habits of a group of people are transferred from one generation to the next through teaching, training, or research. Education is available for more people than in previous times; even it can be identified as mass education that can be evaluated as a public good. Behavioural economics study the effects of social, cognitive, and emotional factors on the economic decisions of individuals and institutions and the consequences for benefit and the resource allocation. Behavioral economics does not take the characteristics of the decision-maker as fixed, the focus is on the non-equilibrium processes, actions of diverse agents with bounded rationality who may learn from experience and interactions. The education and as result, high cumulative level of knowledge in society, might have an influence on complexity and difficulty on country's economic system, especially regarding behavior economics approach. The research object of this article is identifying correlation between mass education and complexity of rationality in financial economics. The research aims of this article to describe and evaluate different approaches of rationality in financial economics field regarding mass education. The results of research are to provide readers with understanding of behavioral economics approach regarding different level of education and financial literacy.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI