مقالات ترجمه شده

هیوریستیک های حسابداری throughput هنوز کفایت می کند- پاسخ به انتقاد

عنوان فارسی

هیوریستیک های حسابداری throughput هنوز کفایت می کند- پاسخ به انتقاد


عنوان لاتین

Throughput Accounting Heuristics Is Still Adequate – Response to Criticism

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3695
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

طی سال ها، تعداد مولفانی که در مقابل عدم بهینگی احتمالی ترجیحات ترکیب محصول حسابداری فرامتغیر بحث کرده اند. اخیراً Linhares (2009) هیوریستیک های حسابداری فرامتغیر را در انتخاب ترکیب محصولات گسترش یافته Blackstone (2001) مورد انتقاد قرارداده است. در این تحقیق نشان داده شده است که حسابداری فرامتغیر هنوز از تمام رویکردهای دیگر در این موقعیت فرضی اشاره شده بهتر عمل می کند، اگر موجود بودن ظرفیت کلی یک منبع محدود و کل توان عملیاتی در هفته در نظر گرفته شوند (در مقابل فقط استفاده از توان عملیاتی در هر دقیقه از یک محصول). گسترش نقطه نظر ما در سود یک سیستم، به جای فقط توجیه تصمیمات در واحدهای زمانی کوتاهتر الزامی است، که مشابه با دوره تصمیم نیستند. با اینحال همانطور که بیشتر نشان خواهیم داد، حسابداری فرامتغیر هنوز اخطارهای خودش را دارد که به طور ویژه از افزایش گام به گام مخارج عملیاتی یا از الزامات ترکیبات کامل محصول مطرح می شود. به این موضوعات کاملا با تحلیل موقعیت همانطور که در این کار تحقیقاتی نشان داده است، یا با استفاده از سیستم های تخصصی مربوط به بهینه سازی عملیات و مشتریان پرداخته می شود. تاثیرات این اقدامات بر سودآوری کوتاه مدت معنادارهستند.

چکیده لاتین

During the years, number of authors have argued against of possible non-optimality of throughput accounting product mix preference. Lastly, Linhares (2009) criticized throughput accounting heuristics in expanded product mix selection of Blackstone (2001). It is shown in this work that throughput accounting still outperforms any other approach in this referred hypothetical situation, if overall capacity availability of a constraint resource and total throughput per week delivered are being considered (vs. only using throughput per minute of a product). It is critical to expand own point of view to the profit of a system, instead of solely justify decisions on shorter time units, which are not the same with the decision period. However, as we illustrate further, throughput accounting has still its caveats, which arise especially from step-wise increasing operating expenses or from the requirement of integer product mixes. These could be addressed properly by analyzing situation as illustrated in this research work, or alternatively using expert systems concerning customers and operations optimization. Impacts of these actions on short-term profitability are significant.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI