مقالات ترجمه شده

اثرات جهت گیری بازار (نیاز ها و خواسته های مشتریان)، فرصت های تکنولوژیکی و پذیرش تجارت الکترونیک بر عملکرد: یک تجزیه تحلیل اثرات جانبی غیر مستقیم

عنوان فارسی

اثرات جهت گیری بازار (نیاز ها و خواسته های مشتریان)، فرصت های تکنولوژیکی و پذیرش تجارت الکترونیک بر عملکرد: یک تجزیه تحلیل اثرات جانبی غیر مستقیم


عنوان لاتین

The effects of market orientation, technological opportunism, and e-business adoption on performance: A moderated mediation analysis

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 3689
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله Australasian Marketing Journal
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

درک پذیرش موثر نوآوری های تکنولوژیکی، مانند کسب و کار الکترونیکی، مسلما یکی از چالش های اساسی سازمان ها است. اطلاعات موجود ارتباط بین توانایی های شرکت و عملکرد شرکت را تحت تاثیر پذیرش نوآوری نشان می دهد (به عنوان مثال، کسب و کار الکترونیکی). با این حال، اثرات تکمیلی توانایی در پذیرش نوآوری توجه کمتری را به خود جلب کرده است. با توجه به دیدگاه متکی بر منابع، این مقاله مکمل بودن دو توانایی خاص شرکت، با توجه به پذیرش تجارت الکترونیک (EBA) و همینطور اثرات واسطه ای رابطه EBA بر توانایی عملکرد را بررسی می کند. تجزیه و تحلیل اثارات جانبی غیرمستقیم نشان داد که رابطه بین MO و EBA توسط TO تعدیل شده است و EBA تا حدی تأثیر MO و TO را بر عملکرد شرکت متمرکز می کند. پیامدهای تئوری و عمل در مورد قابلیت های دسته بندی و مکمل های مابعد آن به منظور افزایش ابهام موجود برای افزایش EBA و عملکرد شرکت مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده لاتین

Understanding the effective adoption of technological innovations, such as e-business, is arguably one of the key challenges facing organizations. The literature indicates that the relationship between firm capabilities and firm performance is mediated by the effects of the adopted innovation (e.g., e-business). However, the complementarity effects of capabilities on the adoption of innovation have received little attention. Drawing on the Resource Based View, this paper examines the complementarity between two firm-specific capabilities [i.e., Market Orientation (MO) and Technological Opportunism (TO)] with regard to e-business adoption (EBA) as well as the mediating effect of EBA on the capability-performance relationship. A moderated mediation analysis revealed that the relationship between MO and EBA is moderated by TO and that EBA partially mediates the effects of MO and TO on firm performance. Implications for theory and practice are discussed regarding bundling capabilities and subsequent complementarity to increase causal ambiguity in order to increase both EBA and firm performance.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI