مقالات ترجمه شده

تاثیرات قالب مرور حسابرسی روی قضاوتهای گروه بازرسی

عنوان فارسی

تاثیرات قالب مرور حسابرسی روی قضاوتهای گروه بازرسی


عنوان لاتین

The Effects of Audit Review Format on Review Team Judgments

مشخصات کلی

سال انتشار 2009
کد مقاله 3687
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله JOURNAL OF PRACTICE & THEORY
نشریه American Accounting Association
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اعلان استانداردها (برای مثال PCAOB 2004b؛ IFAC 2008b) اهمیت کیفیت مستندسازی کاربرگ و تاثیراتش روی کیفیت حسابرسی را برجسته ی کند. بررسی ما با تهیه کنندگان کاربرگهای حسابرسی که بازرسی کننده دارند در تناسب است تا بتواند بررسی کند که چطور رویکردهای بازرسی کاربرگهای جایگزین روی قضاوتهای گروه مرور حسابرسی به وسیله ی تاثیر آنها روی مستندسازی کاربرگ تهیه کنندگان تاثیر می-گذارد. در حالی که بازرسان گزینه ی کاربرگ بازرسی کننده در محل (بازررسی رو در رو) را حفظ می کنند، اکنون آنها می توانند همچنین بازرسیهای خود را به صورت الکترونیکی از مکانهای دور (بازرسی الکترونیک) اجرا کنند، به خاطر پیشرفتهای الکترونیکی همچون ایمیل و کاربرگهای الکترونیکی. پژوهش اخیر یافته است که حالت بازرسی می تواند روی قضاوتهای حسابرسان که کاربرگها را آماده می کنند تاثیر بگذارد. بررسی ما نوشته ها را به وسیله ی بررسی گستره ای که با آن حالت بازرسی (الکترونیک در برابر رو در رو) کیفیت مستندسازی در کاربرگها تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین اینکه آیا بازرسران قادر به تشخیص و جبران این مسائل کیفیت مستندسازی هستند را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج ما نشان می دهد که قضضاوتهای بازرسان به طور کل با شکل بررسی انتظار رفته از تهیه کنندگان خود تاثیر می پذیرد. ما دو مدل مداخله را آزمایش کردیم تا نقطه نظری فراهم کنیم به اینکه چرا قالب بازرسی کیفیت قضاوت بازرسی را تحت تاثیر قرار می-دهد. بررسیهای مداخله نشان می دهد که تاثیر حالت بررسی روی قضاوتهای بازرس به وسیله ی یک شکاف ارزیابی کیفیت مستندسازی مداخله می شود. به خصوص، با بازرسی الکترونیکی، زحمت بازرسان برای تشخیص و جبران مستندسازی کم کیفیت تر به طور کل عالی تر بود و اغلب منجر به قضاوتهای بازرس کم-کیفیت تر شد تا زمانی که حالت بازرسی رو در رو بود. این نتایج نشان داد که تاثیر حالت بازرسی می تواند به وسیله ی تاثیرش روی مستندسازی کاربرگ تهیه کننده و شکاف ارزیابی کیفیت مستندسازی ناشی شده در قضاوت بازرس تداوم داشته باشد .

چکیده لاتین

The promulgation of standards (e.g., PCAOB 2004b; IFAC 2008b) highlights the importance of workpaper documentation quality and its influence on audit quality. Our study matches audit workpaper preparers with reviewers to examine how alternative workpaper review methods affect sequential audit review team judgments through their impact on preparer workpaper documentation. While reviewers maintain the option of reviewing workpapers on site (‘‘face-to-face review’’), they can now also perform their reviews electronically from remote locations (‘‘electronic review’’) because of technological advancements such as email and electronic workpapers. Recent research has found that review mode can affect the judgments of auditors preparing the workpapers. Our study extends the literature by examining the extent to which review mode (electronic versus face-to-face) affects the quality of documentation in the workpapers and whether reviewers are able to discern and compensate for these documentation quality issues. Our results indicate that reviewers’ judgments are ultimately affected by the form of review expected by their preparer. We test two alternative mediation models to provide insight into why the review format affects reviewer judgment quality. Mediation analyses suggest that the effect of review mode on reviewer judgments is mediated by a documentation quality assessment gap. Specifically, with electronic review, reviewers’ burden to recognize and compensate for lower-quality documentation was generally greater, often resulting in lower-quality reviewer judgments than when the mode of review was face-to-face. These results suggest that the effect of review mode can persist to the reviewer’s judgment through its influence on preparer workpaper documentation and the resulting documentation quality assessment gap.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI