مقالات ترجمه شده

تحقیقات شبکه های اجتماعی در زمینه بازاریابی صنعتی: مرور مقالات تحقیقاتی و پیشنهادهایی برای تحقیقاتی آتی

عنوان فارسی

تحقیقات شبکه های اجتماعی در زمینه بازاریابی صنعتی: مرور مقالات تحقیقاتی و پیشنهادهایی برای تحقیقاتی آتی


عنوان لاتین

Social media research in the industrial marketing field: Review of literature and future research directions

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3685
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 25
نام مجله Industrial Marketing Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

از زمان ظهور شبکه های اجتماعی، نظر محققان و بازاریابان بازاریابی صنعتی به طور ویژه بر تاثیر شبکه های اجتماعی بر دیسیپلین معطوف بوده است. از آنجا که تحقیقات درباره شبکه های اجتماعی در حوزه بازاریابی صنعتی مورد توجه فزانیده ای قرار گرفته است، این تحقیق تلاش می کند تا پیشرفتها در حوزه تحقیقات شبکه های اجتماعی در حوزه بازاریابی صنعتی را ارزیابی نماید. از مقالات تحقیقاتی به اجرا در آمده، می توان مشخص نمود که برخی از حوزه های تحقیقاتی شاهد افزایش مدام توسعه نظریه ها، مثلا ارتباطات فروش و بازاریابی، بوده اند، در حالی که دیگر حوزه ها، همچون قیمتگذاری و اخلاقیات، مشخصا با فاصله پشت آنها در حال حرکت بودند. همچنین کثرتگرایی روش شناسی به جای روشهای سنتیتر (آنالیز مفهومی، کیفی و تحقیقاتی) برای برقراری و حل مسائل تحقیقاتی متنوعتری کاربرد می یابد. در این تحقیق مروری وضعیت کنونی تحقیقات در این زمینه ارائه شده و جهتگیریهایی برای توسعه آتی پیشنهاد شده است.

چکیده لاتین

Since the emergence of social media, industrial marketing academics and marketers have also been intrigued by the influence of such media on the discipline. As, social media research in the field of industrial marketing has been of increasing interest, this research attempts to review and assess the advances in social media research in the industrial marketing field. From the literature review conducted, it can be identified that some of the research areas have witnessed steady theory development increases, e.g., sales and marketing communications, while others are clearly lagging behind, e.g., pricing and ethics. Also methodological pluralism is called for instead of more traditional methods (conceptual analysis, qualitative and survey) to establish and solve more nuanced research problems. This research provides a review of the current state of research in the field and suggests directions for future development.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI