مقالات ترجمه شده

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه :مطالعه تجربی تأثیرآنها بر مدیران پروژه و موفقیت پروژه

عنوان فارسی

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه :مطالعه تجربی تأثیرآنها بر مدیران پروژه و موفقیت پروژه


عنوان لاتین

Project management information systems: An empirical study of their impact on project managers and project success

مشخصات کلی

سال انتشار 2008
کد مقاله 3680
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله International Journal of Project Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه معمولاً به عنوان یک بسته نرم افزاری توسط سازمان ها تحصیل می شود و ابزاری است که مدیران را در تصمیم گیریهای مورد نیاز در برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل پروژه هایاری می دهد.بااین حال ، رابطه واقعی سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه با موفقیت پروژه یا عملکردپروژه هنوز ناشناخته است . هدف ازاین تحقیق ، ارزیابی تجربی کیفیت سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه مورد استفاده در سازمان ها و همچنین ارزیابی اثرآنها بر مدیران پروژه و عملکردپروژهبرااساس یک مدل موفق سیستم اطلاعات مدیریت پروژه است . این مدل از چهار سازه تشکیل شده است : کیفیت سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه ، کیفیت خروجی اطلاعات سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه ، استفاده ازسیستم های اطلاعات مدیریت پروژه ، اثرات فردی سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه و اثرات سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه .تحلیل داده های پرسشنامه بدست آمده از 39 مدیر پروژه ، رابطه معنادار سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه با مدیریت پروژه موفقیت آمیز را مورد تأیید قرار می دهد. پیشرفت هایی در اثر بخشی و کارآیی در فعالیت های مدیریتی برحسب کنترل ، نظارت ، برنامه ریزی و طرح ریزی پروژه مشاهده شد. همچنین پیشرفت هایی ازلحاظ تصمیم گیری بهنگام مشاهده گردید. مزایای بدست آمده از کاربردسیستم های اطلاعات مدیریت پروژه به عملکرد فردی محدود نمی شود بلکه شامل عملکرد پروژه نیز است . این سیستم ها اثراات مستقیمی بر موفقیت پروژه دارند ، چرا که آنها با بهبود کنترل بودجه و رفع نیازهای فنی ارتباط دارند.

چکیده لاتین

Project management information systems (PMIS) usually acquired by organizations as software packages are meant to provide managers with the decision-making support needed in planning, organizing, and controlling projects. However, the actual contribution of PMIS to project success or performance is still unknown. The purpose of this study is to empirically assess the quality of the PMIS presently used in organizations and to examine their impact on project managers and project performance, based on a PMIS success model. This model is composed of five constructs: the quality of the PMIS, the quality of the PMIS information output, the use of the PMIS, the individual impacts of the PMIS and the impacts of the PMIS on project success. Analysis of questionnaire data obtained from 39 project managers confirms the significant contribution of PMIS to successful project management. Improvements in effectiveness and efficiency in managerial tasks were observed here in terms of better project planning, scheduling, monitoring, and control. Improvements were also observed in terms of timelier decision-making. Advantages obtained from PMIS use are not limited to individual performance but also include project performance. These systems were found to have direct impacts on project success, as they contribute to improving budget control and meeting project deadlines as well as fulfilling technical specifications.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI