مقالات ترجمه شده

الگوي استفاده از فناوري موبايلی در آموزش: يک بررسى مقدماتى

عنوان فارسی

الگوي استفاده از فناوري موبايلی در آموزش: يک بررسى مقدماتى


عنوان لاتین

PATTERNS OF MOBILE TECHNOLOGY USE IN TEACHING: A PILOT STUDY

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3679
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

استفاده از فضاهاي يادگيري موبايلی (سیار، متحرک، پویا) فرصتي است براي شکستن مرزهاي کلاس های درس و آماده سازي دانش جویان و معلمان متناسب با نیازهای آموزشی در آینده، و فراهم کردن ابزارها و انگیزه برای تغییر در مدارس. هدف از این مطالعه بررسی موضوع اجرای فن آوری موبایل و الگوهای استفاده در فضای فناوری موبايلی در میان دانش جویان و استادان در یک کالج تربیت معلم است. هدف دیگر این است که پتانسیل فن آوری موبايلی را برای تدریس با توجه به چالش های آن، تعیین کنیم. بر این اساس، الگوهای آموزش و یادگیری در فضای یادگیری موبايلی ، و همچنین نقش حمایتی و راهنمایی در رابطه با روش های مورد استفاده و نگرش های استادان و دانش آموزان نسبت به تدریس و یادگیری در فضای یادگیری موبايلی مورد بررسی قرار گرفت. الگوی مطالعه حاضر، مدل تحقیق مخلوط با تحقیق کمی و کیفی است. این مطالعه شامل اعضای هیات علمی و دانشجویانی بود که در این فضای یادگیری مشغول به تحصیل بودند. ابزار هاای پژوهش عبارت بود از: پرسشنامه ای برای معلمان و دانش آموزان در پایان دو ترم، بحث با پنج استاد و با کارکنان و همچنین جلساتی با استادان برجسته کالج. همزمان، سه درس در فضای یادگیری موبايلی فیلمبرداری و سپس تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد که اکثر استادان به دلایل مختلفی از رایانه ها در فضای یادگیری استفاده نمی کنند: برخی نیاز به حمایت فنی و / یا آموزشی دارند؛ برخی معتقدند که این امر به آموزش مربوط نیست. همچنین تعداد دانش جویان استفاد کننده از کامپیوتر نیز کم است. در نتیجه این مطالعه، یافته های به دست آمده می تواند مدل هایی را برای اجرای فن آوری های موبايلی در موسسات برجسته آموزش معلمان ارایه دهد و به تصمیم گیری در جذب و طراحی فضای یادگیری فناورانه در کالج های آموزش معلمان کمک کند

چکیده لاتین

The use of mobile learning spaces is an opportunity to break the boundaries of the classroom and to prepare studentteachers towards teaching classes tailored to the future teaching market, while providing the tools and inspiration to lead change in schools. The purpose of this precursor study is to examine the subject of implementing mobile technology and usage patterns in the mobile technology space among the students and lecturers in a teacher training college. Another objective is to set the potential of mobile technology for teaching on the challenges which this combination conveys. Accordingly, patterns of teaching and learning were examined in the mobile learning space, as well as the role of pedagogical support and guidance in relation to the methods used and the attitudes of the lecturers and students toward teaching and learning in the mobile learning space. The paradigm of the present study is the mixed research model combining quantitative and qualitative research. The study included the faculty members teaching in the course of the year and the students studying in this learning space. The research tools included a questionnaire administered to teachers and students at the end of the two semesters, discussions with five of the lecturers and with the support staff as well as meetings with the leading faculty in the college. Simultaneously, three lessons in the mobile learning space were videotaped and then analyzed. The findings show that most of the lecturers do not use hybrid computers in the learning space for various reasons: some need technological and / or pedagogical support, some believe that it is not relevant to their teaching; also the number of student users is low. As a result of this study, the findings obtained can highlight models for implementing mobile technologies in teacher education institutions and contribute to decision making in the acquisition and design of the technological learning space in the teacher education college.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI