مقالات ترجمه شده

ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسابوروکراتیک

عنوان فارسی

ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسابوروکراتیک


عنوان لاتین

Organizational structure, organizational form, and counterproductive work behavior: A competitive test of the bureaucratic and post-bureaucratic views

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3678
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 37
نام مجله Scandinavian Journal of Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

دانش در مورد تأثیر ساختار سازمانی و شکل سازمانی در رفتار کاری غیر سازنده (CWB)، محدود، خرد و متناقض شده است. یافته های متناقض از مطالعات تجربی همسو با پیش بینی های متناقض از تئوری های بوروکراسی و پسا بوروکراسی بودند. این نظریه ها دیدگاه های مخالفی با توجه به تأثیر عناصر و شکل های ساختار سازمانی بر CWB داشتند. برای انجام یک آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسابوروکراتیک، جفتی از فرضیه های مخالف را ایجاد کردیم. ما روابط بین پنج عنصر ساختاری سازمانی و CWB را بررسی کردیم. یافته های ما نشان داد که مشارکت در تصمیم گیری ها و استانداردسازی رسمی، رابطه منفی با CWB دارند، در حالی که تنبیه و مجازات رابطه مثبتی با CWB دارد. استقلال در تصمیم گیری و تخصص مرتبط با CWB نبودند. ما اشکال سازمانی را بر اساس درجه ای دسته بندی کردیم که فرم ها در این درجه بر عناصر ساختار سازمانی تأکید می کنند. نتایج ما نشان می دهد که رویدادهای CWB در پسا بوروکراسی های معمولی ایده آل کمتر شایع و در بوروکراسی های معمولی ایده آل بیشتر شایع می باشند. با اینحال فرم های هیبریدی هیچگونه تفاوت قابل توجهی را با توجه به بروز CWB نشان نمی دهند. در مجموع، مطالعه ما شواهدی ارائه می کند که نظریه ی پسا بوروکراسی CWB را بهتر از نظریه بوروکراسی شرح می دهد. با اینحال ما معتقدیم که ترکیب این دو نظریه دیدگاه جامع تری از این پدیده نسبت به صرفاً تئوری پسابوروکراسی ارائه می کند. ما نشان می دهیم که تحقیقات باید ادغام عناصر ساختاری را به منظور بدست آوردن درک بهتری از CWB گسترش دهد.

چکیده لاتین

Knowledge about the influence of organizational structure and organizational form on counterproductive work behavior (CWB) has been limited, fragmented, and inconsistent. The contradictory findings from empirical studies were in line with the contradictory predictions of the bureaucracy and postbureaucracy theories. These theories have opposing views regarding the influence of organizational structure elements and forms on CWB. To perform a competitive test of the bureaucratic and postbureaucratic views, we developed pairs of opposing hypotheses. We examined the relationship between five organizational structure elements and CWB. Our findings showed that participation in decisions and formal standardization are negatively related to CWB, whereas punishment is positively associated with CWB. Specialization and decision autonomy were not related to CWB. We clustered organizational forms based on the degree to which the forms emphasize organizational structure elements. Our results indicated that incidents of CWB are least common in ideal-typical post-bureaucracies and most common in ideal-typical bureaucracies. However, hybrid forms show no significant differences with regard to incidents of CWB. In sum, our study provides evidence that post-bureaucracy theory explains CWB better than bureaucracy theory. However, we argue that the combination of both theories offers a more comprehensive view of this phenomenon than post-bureaucracy theory alone. We implicate that research should extend the integration of structural elements in order to gain a better understanding of CWB.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI