مقالات ترجمه شده

مدیریت علف هرز در پنبه (Gossypium hirsutum L.) از طریق رقابت علف هرز-محصول: مقاله مروری

عنوان فارسی

مدیریت علف هرز در پنبه (Gossypium hirsutum L.) از طریق رقابت علف هرز-محصول: مقاله مروری


عنوان لاتین

Weed management in cotton (Gossypium hirsutum L.) through weed-crop competition: A review

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3635
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله Crop Protection
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

بخش کشاورزی با توجه به رشد سریع جمعیت انسانی پذیرای سیستم های حفاظت کارآمد از انرژی و ابداعات تکنولوژیکی برای برآورده کردن تقاضای فزاینده به غذا، فیبر، و سوخت است. اصلاح ژنتیکی گیاهان یکی از نوآوری های تکنولوژیکی است که سریعا در سراسر جهان به کار گرفته شده است. در پنبه، بسیاری از کشورهای اصلی تولید کننده محصولات اصلاح شده ی ژنتیکی مقاوم به علف کش ها را به کار گرفته اند. وابستگی بیش از حد به علف کش ها برای مدیریت علف هرز در سیستم های متداول و اصلاح شده ی ژنتیکی منجر به تکامل سریع مقاومت علف های هرز به علف کش ها شده است. مدیریت ضعیف علف های هرز می تواند باعث کاهش عملکرد محصول تا 90% شود. بدون شک، ادغام روش های غیر شیمیایی و تنوع گزینه های کنترل علف های هرز پایداری گزینه های موجود مدیریت علف هرز، از جمله علف کش ها را تضمین می کند. افزایش قابلیت رقابت محصول یکی از روش هایی است که می تواند با سیستم های مدیریت کنونی علف هرز ادغام شود. انتخاب ارقام با رشد زودرس، استفاده از کاشت در ردیف های باریک، جهت دهی ردیف های محصول به سمت نور خورشید، و تنظیم تراکم کاشت روش هایی هستند که می توانند قابلیت رقابت محصول زراعی را نسبت به علف هرز افزایش دهند. بررسی مقالات موجود در مورد پنبه، مزایای سرکوب علف هرز با افزایش قابلیت رقابت محصول از طریق افزایش تراکم گیاه و فاصله ردیف باریک را نشان می دهند. بسته شدن زودهنگام تاج پوش در سیستم های با فاصله ردیف کم بسیاری از مشکلات علف های هرز را سرکوب می کند. علاوه بر این، کارآیی علف کش به دلیل رقابت اعطا شده توسط تراکم محصول می تواند افزایش یابد، که فشار انتخابی علف کش روی علف هرز را کاهش می دهد. با این حال، استفاده از فاصله ردیف باریک در بسیاری از کشورهای پرورش دهنده ی پنبه در مراحل اولیه است و موفقیت وابسته به محیط، نوع خاک، و در دسترس بودن منابع است. این مقاله مروری مزایای بالقوه افزایش رقابت محصول را به عنوان گزینه ی مدیریت علف هرز آنالیز و گزارش کرده و همچنین بر پژوهش هایی که باید به منظور تضمین اتخاذ استراتژی های مختلف در مقیاس وسیع تر انجام شود تاکید می کند.

چکیده لاتین

The agriculture sector is embracing energy efficient conservation systems and technological innovations to meet the ever increasing demand for food, fibre, and fuel in tune with the rapidly increasing human population. The genetic modification of plants is one of the technological innovations that is adopted rapidly across the world. In cotton, many major producing countries have adopted herbicide-tolerant genetically modified crops. Over-reliance on herbicides for weed management in both genetically modified and conventional systems has led to the rapid evolution of herbicide-resistant weeds. Poor weed management can cause up to 90% yield loss in cotton. Undoubtedly, integration of non-chemical methods and diversifying weed control options would ensure the sustainability of available weed management options, including herbicides. Increasing crop competitiveness is one of the approaches that could be integrated with the current weed management systems. Choosing cultivars with early vigour, use of narrow row planting, orienting crop rows with regard to sunlight, and adjusting planting density are some of the approaches that could enhance the competitiveness of crops over weeds. Review of the available literature on cotton indicates weed suppressive benefits by enhancing crop competitiveness through increasing planting density and narrow row spacing. Early canopy closure in narrow row spaced systems would suppress many problem weeds. In addition, herbicide efficacy may be increased due to competition offered by a dense crop stand, which may reduce herbicide selection pressure on weeds. However, the use of narrow row spacing is still in an infant stage in many cottongrowing countries and the success may depend on the environment, soil type, and resource availability. This review analyses and reports the potential benefits of increasing crop competition as a weed management option and also highlights research to be undertaken to ensure the adoption of different strategies on a much wider scale.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI