مقالات ترجمه شده

ارزیابی کمبود آب در سیستم تولید کشاورزی بر مبنای منابع آب کلی و تئوری ردپای آب (میزان آب مصرفی پایه)

عنوان فارسی

ارزیابی کمبود آب در سیستم تولید کشاورزی بر مبنای منابع آب کلی و تئوری ردپای آب (میزان آب مصرفی پایه)


عنوان لاتین

Assessing water scarcity in agricultural production system based on the generalized water resources and water footprint framework

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3628
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 25
نام مجله Science of the Total Environment
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

یک مقیاس، شاخص تنش آب کشاورزی (AWSI)، بر اساس منابع آب آبی - سبز و چارچوب میزان آب مصرفی پایه برای کمبود آب منطقه ای در ارزیابی صنایع تولیدات کشاورزی ایجاد شد. AWSI به عنوان نسبت کل ردپای آب کشاورزی (AWF) به منابع آبی موجود (AWR) در یک سال تعریف شده است. سپس الگوهای الگوهای زمانی و فضایی AWSI در چین طی سال های 1999-2014 براساس تعیین AWR و AWF استانی، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که AWR سالانه در چین حدود 2540 Gm3 است که آب آبی 70٪ آن را تشکیل میدهد. AWF ملی سالانه حدود 1040 Gm3 در طول دوره مطالعه و شامل 65.6٪ سبز، 12.7٪ آبی و 21.7٪ WFs خاکستری بود. تفاوت فضایی در هر دو AWF برای هر واحد زمین قابل کشت (AWFI) و ترکیب آن معنی دار بود. AWSI ملی 0.413 محاسبه شد و در دوره مشاهده شده روند رو به رشدی را نشان داد. این شاخص به دلیل گسترش مقیاس تولید کشاورزی از 0.320 (سطح تنش آب متوسط) در سال 2000 به 0.490 (سطح تنش آب بالا) در حال حاضر افزایش یافته است. استان های شمالی، مناطق خودمختار و شهرداری ها (PAM ها) با تنش آبی زیاد مواجه بوده اند، به ویژه دشت هوانگ-هوایه ای که در سطح شدید تنش آب قرار دارد (AWSI N 0.800). بخش جنوبی چین با کمبود شدید آب مواجه است و اکثر PAM در منطقه از سطح تنش آبی کم (AWSI = 0.100-0.200) به سطح تنش آبی متوسط (AWSI = 0.200-0.400) تبدیل شده است. به ویژه در مناطق خشک کشاورزی، به دلیل اثرات زیست محیطی تولید کشاورزی، AWSI برای انعکاس کمبود آب منطقه ای از شاخص تنش آب موجود (WSI) یا شاخص کمبود آب آبی (BWS) مناسب تر است. چین باید از طریق کاهش میزان آب مصرفی پایه، استفاده پایدار از منابع آب کشاورزی را تضمین کند.

چکیده لاتین

An indicator, agricultural water stress index (AWSI), was established based blue-green water resources and water footprint framework for regional water scarcity in agricultural production industry evaluation. AWSI is defined as the ratio of the total agricultural water footprint (AWF) towater resources availability (AWR) in a single year. Then, the temporal and spatial patterns of AWSI in China during 1999–2014 were analyzed based on the provincial AWR and AWF quantification. The results show that the annual AWR in China has been maintained at approximately 2540 Gm3, of which blue water accounted for N70%. The national annual AWF was approximately 1040 Gm3 during the study period and comprised 65.6% green, 12.7% blue and 21.7% grey WFs The space difference in both the AWF for per unit arable land (AWFI) and its composition was significant. National AWSI was calculated as 0.413 and showed an increasing trend in the observed period. This index increased from0.320 (mid-water stress level) in 2000 to 0.490 (highwater stress level) in the present due to the expansion of the agricultural production scale. The Northern provinces, autonomous regions and municipalities (PAMs) have been facing high water stress, particularly the Huang-Huai-Hai Plain, which was at a very high water stress level (AWSI N 0.800). Humid South China faces increasingly severe water scarcity, and most of the PAMs in the region have converted from low water stress level (AWSI = 0.100–0.200) to mid water stress level (AWSI = 0.200–0.400). The AWSI is more appropriate for reflecting the regional water scarcity than the existing water stress index (WSI) or the bluewater scarcity (BWS) indicator, particularly for the arid agricultural production regions due to the revealed environmental impacts of agricultural production. China should guarantee the sustainable use of agricultural water resources by reducing its crop water footprint.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI