مقالات ترجمه شده

عملکرد لرزه ای قاب های فولادی طراحی شده با استفاده از محدودیت های دریفت (تغییرمکان جانبی) مجاز متفاوت طبقه

عنوان فارسی

عملکرد لرزه ای قاب های فولادی طراحی شده با استفاده از محدودیت های دریفت (تغییرمکان جانبی) مجاز متفاوت طبقه


عنوان لاتین

Seismic performance of steel frames designed using different allowable story drift limits

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3608
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Alexandria Engineering Journal
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

طراحی قاب های فولادی مقاوم در برابر خمش (MRSFs) معمولا به دلیل انعطاف پذیری زیادشان، محدودیت های (حد) دریفت به جای مقاومت حاکم هستند. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد لرزه ای یک MRSF 6 طبقه طراحی شده با توجه به آیین نامه مصری با سه سطح مختلف از حد دریفت طبقه مجاز: 0.5٪، 0.75٪ و 1.0٪ است. ارزیابی لرزه ای در این مطالعه با استفاده از تحلیل استاتیک پوش آور و تحلیل تاریخچه زمانی زلزله انجام شده است. ده حرکت زمین با سطوح مختلف PGA در تحلیل استفاده می شود. میانگین حداکثر یک انحراف استاندارد نسبت دریفت سقف، نسبت حداکثر دریفت طبقه و حداکثر پاسخ های کرنش تیر و ستون به عنوان پایه ای برای ارزیابی عملکرد لرزه ای استفاده می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد كه مقاومت و سختی اوليه قاب هاي طراحي شده با افزایش حد دریفت مجاز طبقه قاب، کاهش مي يابد. دو تا از قابهای طراحی شده دارای حداکثر دریفت طبقه هستند که بالاتر از حد مجاز مشخص شده توسط آیین نامه است. حداکثر پاسخ های دریفت طبقه و کرنش-تیر قاب های طراحی شده در بارگذاری زلزله با افزایش محدودیت های دریفت طبقه مجاز افزایش می یابد.

چکیده لاتین

The design of Moment Resisting Steel Frames (MRSFs) is usually governed by drift limits rather than strength because of their high flexibility. The purpose of this study is to evaluate the seismic performance of a 6-story MRSF designed according to the Egyptian code with three different levels of allowable story drift limits: 0.5%, 0.75% and 1.0%. Seismic evaluation in this study has been carried out by static pushover analysis and time history earthquake analysis. Ten ground motions with different PGA levels are used in the analysis. The mean plus one standard deviation values of the roof-drift ratio, the maximum story drift ratio and the maximum beam- and columnstrain responses are used as the basis for the seismic performance evaluations. The results obtained indicated that the strength and the initial stiffness of the designed frames decrease as the allowed story drift limit of the frame increases. Two of the designed frames exhibit maximum story drifts that are higher than the allowed limits specified by the code. The maximum story drift and beam-strain responses of the designed frames under the earthquake loading increase with the increase in the allowable story drift limits.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI