مقالات ترجمه شده

روش شناسی تحقیق: مرور مقاله

عنوان فارسی

روش شناسی تحقیق: مرور مقاله


عنوان لاتین

Research Methodology: Review Article

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 3579
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH & DEVELOPMENT
نشریه ijird
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مقدمه: تحقیق، هنر تحقیق و بررسی علمی دانش جدید است و این فعالیتی آکادمیک است و فی نفسه باید با مفهومی فنی بررسی شود. اهداف تحقیق: بررسی، تشخیص، توصیف و ایجاد رابطه ی علی و معلولی. انواع تحقیق: بنیادی، کاربردی، تجربی، کیفی، کمی و الباقی. اهمیت تحقیق: کمک به تنظیم سیاست ها، سودمند در تجارت، نوآوری در حقایق ناشناخته، کسب دانش، هدایت به سوی توسعه رفاه اجتماعی و جامعه، فرآیند تحقیق: شامل کشف و تعریف مساله ، ادبیات(تحقیق)، پژوهش، ایجاد فرضیه ی کارآمد، طرح تحقیق، اجرای طرح تحقیق، تحلیل داده، آزمودن فرضیه، تفسیر و تعمیم داده ، گزارش نویسی. نتیجه گیری: تحقیق فرآیندی ابدی و بدون زوال است تا زمان وجود جامعه بر کره خاکی ، و سفر حقیقت، اکتشافات و اختراعات می باشد.

چکیده لاتین

Introduction: Research is an art of scientific investigation for new knowledge and it is an academic activity and as such it should be viewed in technical sense. Objectives of Research: To explore, diagnose, describe and to establish causual relationship. Types of research: Basic, applied, empirical, qualitative, quantitative and others. Significance of research: Helps in framing of policies, useful in business, innovation of unknown facts, gain knowledge, leads to development of social welfare and society. Research process: Includes discovering and defining the research problem, literature, survey, developing a working hypothesis, research design, executing research design, analysis of data, hypothesis testing, data interpretation and reneralization, report writing. Conclusion: Research is an immortal process, till the existence of society on earth and it is a journey of truth, discoveries and inventions. With the growth of fast moving society, there is more need for research, research methods and researcher.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI