مقالات ترجمه شده

8-هیدروکسی دیوکسی گوانوزین بزاقی - یک شاخص ارزشمند برای آسیب DNA اکسیداتیو در بیماری پریودنتال

عنوان فارسی

8-هیدروکسی دیوکسی گوانوزین بزاقی - یک شاخص ارزشمند برای آسیب DNA اکسیداتیو در بیماری پریودنتال


عنوان لاتین

Salivary 8-Hydroxydeoxyguanosine – a valuable indicator for oxidative DNA damage in periodontal disease

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3573
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله The Saudi Journal for Dental Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

سابقه و هدف: هیدروکسی دیوکسی گوانوزین [8-OHdG] رایج ترین محصول پایدار آسیب اکسیداتیو DNA ناشی از انواع اکسیژن واکنشی است و گزارش شده است که سطح آن در مایعات بدن و بافت در طی شرایط التهابی افزایش می یابد. مواد و روشها: در اين مطالعه تیمار شاهد، ميزان هورمون سديم 8 هيدروكسي ديواكسي گوانوزوين [8-OHdG] در 30 بيمار مبتلا به پريودنتي با علائم بالینی سالم و بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن بررسي شده است. سطوح 8-OhdG بزاق در ابتدای مطالعه و یک ماه بعد از درمان اولیه پریودنتال ارزیابی شد. سطوح 8-OhdG در بزاق با استفاده از آنزیم ایمونوکسوربنت [ELISA] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: کاهش معنی داری در ميزان 8-OHdG پس از درمان اوليه پریودنتال در گروه مزمن پريودنتيت تعيين شد. میانگین سطح 8-OHdG در بزاق گروه CP به طور معنی داری بیشتر از گروه های H و CG بود (p< 0.001) ارتباط آماری معنی داری بین سطوح بزاق 8-OHdG و شاخص لثه (P <0.05) در گروه CP مشاهده شد.

چکیده لاتین

Background: 8-Hydroxydeoxyguanosine [8-OHdG] is the most common stable product of oxidative DNA damage caused from reactive oxygen species and has been reported to increase its levels in body fluids and tissues during inflammatory conditions. Materials and methods: This case control study evaluates the salivary levels of 8-Hydroxydeoxyguanosine [8-OHdG] in thirty individuals with clinically healthy periodontium and thirty chronic periodontitis patients. Salivary 8-OHdG levels were evaluated at baseline and one month following initial periodontal therapy. 8-OHdG levels in saliva were investigated by using an enzyme linked immunosorbent assay [ELISA]. Results: A significant decrease of 8-OHdG levels after initial periodontal therapy were determined in chronic periodontitis group. The mean 8-OHdG level in the saliva of the CP group was significantly higher than H and CG groups (p< 0.001). Statistically significant correlation was only observed between the salivary levels of 8-OHdG and gingival index (p< 0.05) in CP group.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI