مقالات ترجمه شده

نامیرا سازی و خصیصه یابی سلول های اپیتلیال (پوششی) دهانی طبیعی بدون استفاده از ژن های HPV و SV40

عنوان فارسی

نامیرا سازی و خصیصه یابی سلول های اپیتلیال (پوششی) دهانی طبیعی بدون استفاده از ژن های HPV و SV40


عنوان لاتین

Immortalization and characterization of normal oral epithelial cells without using HPV and SV40 genes

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 3570
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Oral Science International
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

زمینه: از آنجایی که نئوپلاسم (بافت نو ساخته) دهانی اغلب از اپیتلیوم نشئت می گیرد، یک رگه سلول نامیرای (پایدار) اپیتلیال، در تحقیق در زمینه ایجاد سرطان دهانی می تواند مفید باشد. اگر چه در این زمینه چندین رگه سلول اپیتلیال دهانی گزارش شده اند، این سلول ها ناشی از سرطان هستند و یا از طریق ویروس پاپیلوم انسانی یا ویروس سیمیان (بوزینه ای) ژن های 40 نامیرا شده اند،که عمدتا منجر به ایجاد سرطان می گردند. مواد و روش ها: دو رگه سلول نامیرا از اپیتلیوم دهانی انسان را با سیکلین جهش یافته تبدیل کننده وابسته به کیناز 4، سیکلین D1 و ترانسکریپتاز معکوس تلومراز انسانی با یا بدون p53 غالب منفی به سلول های اپیتلیالی طبیعی لثوی کشت شده اولیه با استفاده از ناقل های لنتی ویروس (آهسته گر) نوترکیب، ایجاد کرده و آنها را به ترتیب MOE (اپیتلیوم دهانی معمول) 1a و MOE1b نام گذاری کردیم. نتایج: سلول های MOE1 به مدت نه ماه يا بيشتر می توانند انتقال یابند و مورفولوژی این سلول ها در مقايسه با سلول های اپيتليال کشت شده اوليه تغيير نکرد. سلول های MOE1، انتقال اپیتلیال- مزانشیمال را نشان ندادند. سلول های MOE1b، p53 کاربردی را حفظ می کنند و کمتر در معرض خطر ناپایداری ژنومیک قرار می گیرند. در سلول های MOE1 رشد مستقل آنکوریج (لنگرگاه) مشاهده نشد. بیان ژن های مرتبط با سرطان از جمله کراتین 17 در سلول های MOE1 افزایش نیافت، در حالی که سلول های HSC-2 حاصل از سرطان دهان، بیان بیش از حد متعارف داشتند. به علاوه، اینترلوکین (IL)-1β، IL-6، IL-8، عامل نکروز دهنده تومور، ماتریکس متالوپروتئیناز MMP-2 و MMP-9 در واکنش به لیپوپلی ساکارید یا باکتریوم کشته شده حرارتی در سلول های MOE1 القا شدند. بحث: سلول های MOE1 خصوصیات سلول های اپیتلیال طبیعی را بدون دست یابی به ویژگی های معمول سلول های سرطانی حفظ می کنند و نه تنها می توانند در مطالعه نئوپلاسم دهانی مفید باشند، بلکه در مطالعه سایر بیماری های دهانی نیز مفید هستند.

چکیده لاتین

Background: As oral neoplasm often originates from epithelium, an immortalized epithelial cell line could be useful for the research of oral carcinogenesis. Although several oral epithelial cell lines were reported, they were either derived from cancer or immortalized by human papilloma virus or simian virus 40 genes, which have the potential to induce carcinogenesis. Materials and methods: We established two immortalized cell lines from human oral epithelium by transducing mutant cyclin dependent kinase 4, cyclin D1, and human telomerase reverse transcriptase with or without dominant-negative p53 into primary-cultured normal oral gingival epithelial cells using recombinant lentivirus vectors and named them MOE (mouth-ordinary-epithelium) 1a and MOE1b, respectively. Results: MOE1 cells could be passaged for nine months or more, and the morphology of the cells did not change in comparison with that of fresh primary-cultured epithelial cells. MOE1 cells did not show epithelial–mesenchymal transition. MOE1b cells retain functional p53 and were considered to have less risk of genomic instabilities. Anchorage-independent growth was not observed in MOE1 cells. The expressions of cancer-associated genes including keratin-17 were not elevated in MOE1 cells, whereas oral cancer-derived HSC-2 cells showed overexpression of them. Furthermore, interleukin (IL)-1, IL-6, IL-8, tumor necrosis factor-, matrix metalloproteinase (MMP)-2, and MMP-9 were induced in response to lipopolysaccharide or heat-killed bacterium in MOE1 cells. Discussion: MOE1 cells kept the characteristics of normal epithelial cells without acquiring typical features of cancer cells and they could be useful not only for the study of oral neoplasm but also for other oral diseases.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI