مقالات ترجمه شده

جذب کلیندامایسین فسفات از فرمولاسیون های نانولیپوزومی از اسکار سوختگی های درجه سه

عنوان فارسی

جذب کلیندامایسین فسفات از فرمولاسیون های نانولیپوزومی از اسکار سوختگی های درجه سه


عنوان لاتین

Clindamycin Phosphate Absorption from Nanoliposomal Formulations through Third-Degree Burn Eschar

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3567
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله فاقد منبع
نشریه wjps
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

زمینه نشان داده شده است که فرمولاسیون های موضعی نانولیپوزومی روند بهبود سوختگی را بهبود می بخشند. از طرف دیگر، نشان داده شده است که فرمولاسیون های لیپوزومی ته نشینی دارو را در پوست نرمال افزایش و در عین حال جذب سیستماتیک آن را کاهش می دهند؛ چنین داده هایی برای اسکار های سوختگی در دست نیست. پژوهش حاضر نفوذ کلیندامایسین فسفات (CP) از فرمولاسیون های لیپوزومی از خلال اسکار سوختگی را برای پاسخ به این سوال مطالعه کرده است. در این پژوهش، نفوذ CP از اسکار کاملا هیدراته سوختگی درجه سه با استفاده از محلول، نانولیپوزوم های نرمال و نانولیپوزوم های فوق تغییر شکل پذیر ارزیابی شد. روش ها CP لیپوزومی با هیدراسیون نازک فیلم تهیه و اندازه، توزیع اندازه، پتانسیل زتا، کارآیی کپسوله شدن، و پایداری کوتاه مدت آن مشخص شد. سپس اثر غلظت لیپید لیپوزومی روی جذب CP بررسی شد. نتایج نسبت ضریب نفوذپذیری (لیپوزوم/محلول) و نسبت زمان تاخیر نفوذ (لیپوزوم/محلول) CP از اسکار اسکار در غلظت 20 میلی مولار لیپید به ترتیب 0.81±0.21 و 1.19±1.30 بود، که نشان دهنده ی اثرات تاخیری لیپوزوم ها است. داده ها همچنین نشان دادند که با افزایش غلظت لیپید لیپوزومی از 20 به 100 میلی مولار، نفوذ کلیندامایسین حدود 2 برابر کاهش می یابد. هیچ تفاوتی بین لیپوزوم نرمال و لیپوزوم فوق تغییر شکل پذیر از نظر جذب کلیندامایسین وجود نداشت. نتیجه گیری نانولیپوزوم ها می توانند جذب از خلال اسکار CP را کاهش دهند، که با داده های مربوط به پوست نرمال مطابقت دارد، و ممکن است نشان دهنده ی ته نشینی CP در بافت اسکار باشد.

چکیده لاتین

BACKGROUND It has been shown that topical nanoliposomal formulations improve burn healing process. On the other hand, it has been shown that liposomal formulations increase drug deposition in the normal skin while decrease their systemic absorption; there is not such data available for burn eschar. Present investigation studies permeation of clindamycin phosphate (CP) through burn eschar from liposomal formulations to answer this question. In this investigation, permeation of CP through fully hydrated third-degree burn eschar was evaluated using solution, normal nanoliposomes and ultradeformable nanoliposomes. METHODS Liposomal CP were prepared by thin-film hydration and characterized in terms of size, size distribution, zeta potential, encapsulation efficiency and short-time stability. Then the effect of liposomal lipid concentration on CP absorption was investigated. RESULTS The permeability coefficient ratio (liposome/solution) and permeation lag-time ratio (liposome/solution) of CP through burn eschar at 20 Mm lipid concentration were 0.81±0.21 and 1.19±1.30 respectively, indicating the retardation effects of liposomes. Data also showed that increasing liposomal lipid concentration from 20 to 100 mM, clindamycin permeation decreased by about 2 times. There was no difference between normal liposome and ultradeformable liposome in terms of clindamycin absorption. CONCLUSION Nanoliposomes could decrease trans-eschar absorption of CP, in good agreement with normal skin data, and might indicate CP deposition in the eschar tissue.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI