مقالات ترجمه شده

مقدمه: اصول پذیرش و تعهد درمانی

عنوان فارسی

مقدمه: اصول پذیرش و تعهد درمانی


عنوان لاتین

Introduction: The Basics of Acceptance and Commitment Therapy

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 3566
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Cognitive and Behavioral Practice
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این یک مقاله مقدماتی برای مجموعه های ویژه در تمرین شناختی و رفتاری، پذیرش و تعهد درمانی است (ACT). بجای اینکه هر مقاله در اینجا اصول ACT را مرور کند، این مقاله آن مرور را بطور کلی در برمی گیرد. این کار شرح می دهد که کجا ACT در دسته بزرگتر رفتار درمانی شناختی (CBT) جای می گیرد: CBT یک اصطلاح سرشاخه ای و مهم برای کل زنجیره درمان ها است و ACT یکی از چند شکل CBT است. زمینه گرایی کاربردی و چگونگی ارتباطش با ACT بطور خلاصه مرور می شود. شرح تحلیل رفتاری شناخت که به ACT می پردازد، نظریه چارچوب نسبی و رفتار قانون مند پوشش داده شده اند. انعطاف پذیری روانشناختی و 6 فرایند روانشناختی ناشی از تغییر (پذیرش، دفع، حضور داشتن، خود بعنوان زمینه، ارزش ها و عمل متعهدانه) توصیف می شوند. حمایت تجربی از ACT و مدل مربوط به آن ارائه شده است. درنهایت، ویژگیهای مدل ACT، از جمله رویکرد درمانی، نتایج مورد نظر و فرایندهای تغییرش مرور شده اند.

چکیده لاتین

This is the introductory article to a special series in Cognitive and Behavioral Practice on Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Instead of each article herein reviewing the basics of ACT, this article contains that review. This article provides a description of where ACT fits within the larger category of cognitive behavior therapy (CBT): CBT is an overarching term for a whole cluster of therapies, and ACT is one of many forms of CBT. Functional contextualism and how it informs ACT is briefly reviewed. The behavior analytic account of cognition that informs ACT, relational frame theory (RFT), and rule-governed behavior are covered. Psychological flexibility and the 6 resulting psychological processes of change (acceptance, defusion, being present, self as context, values, and committed action) are described. The empirical support for ACT and its related model are presented. Finally, characteristics of the ACT model, including its therapeutic approach, desired outcomes, and processes of change, are reviewed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI