مقالات ترجمه شده

عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم برتوقيف اموال مد يون خارجي در کشورهای درحال توسعه: یک تجزیه و تحلیل مقطعی

عنوان فارسی

عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم برتوقيف اموال مد يون خارجي در کشورهای درحال توسعه: یک تجزیه و تحلیل مقطعی


عنوان لاتین

DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT FLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES: A CROSS-SECTIONAL ANALYSIS

مشخصات کلی

سال انتشار 2008
کد مقاله 3559
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف از این مقاله، ، كشف فاكتورهاي تصميم گيرنده جریان سرمایه گذاری مستقیم برتوقيف اموال مديون خارجی (FDI) در کشورهای در حال توسعه كه بيش از 2000-2004 مدت است كه ازطريق تقويم الگوي اقتصادسنجی مقطعی این مطالعه بر مبنای نمونه ای از داده ها دريك مقطع زماني در مورد 38 کشور در حال توسعه است. ما مقدار متوسط تمام داده ها رابرای مدت2000-2004 استفاده کرده ایم. FDI)) سرمایه گذاری مستقیم برتوقيف اموال خارجی در الگوهاي، متغیر تابع،. متغیرهای مستقل كه عبارتند از نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ، نرخ تورم، خطوط اصلی تلفن كه در هر 1000 نفرسنجش ، درهزينه هر کارگركه درساخت صنعت در جداول مربوطه ارزيابي شده است، درجه آزادي، ریسک و نرخ بالای مالیات شرکت درجداول مربوطه ثبت شده است. ، بطوركلي در ، نرخ رشد سرانه الگو، خطوط اصلی تلفن و درجه آشكار علامت مثبت و مطابق نتایج اقتصادي از لحاظ آماری قابل توجه هستند. نرخ تورم و نرخ مالیات نشانه تكذيب و از نظر آماری قابل توجه موجوداست. هزينه کارگر نشانه مثبت و خطرتكذيب است. با این حال، هر دو قابل توجه نیست.

چکیده لاتین

The aim of this paper is to explore, by estimating a cross-sectional econometric model, the determining factors of foreign direct investment (FDI) inflows in developing countries over the period of 2000-2004. The study is based on a sample of cross-sectional data on 38 developing countries. We have used average value of all data for the 2000-2004 period. In the models, dependent variable is FDI. Independent variables are growth rate of per capita GDP, inflation rate, telephone main lines per 1,000 people measured in logs, labour cost per worker in manufacturing industry measured in logs, degree of openness, risk and corporate top tax rate. According to the econometric results, in the main model, growth rate of per capita, telephone main lines and degree of openness have positive sign and are statistically significant. Inflation rate and tax rate present negative sign and are statistically significant. Labour cost has positive sign and risk has negative sign. However, both are not significant.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI