مقالات ترجمه شده

پیشرفت هایی در زمینه ی کاربردهای درمانی سلول های بنیادی در ترمیم و باززایی زخم های پوستی

عنوان فارسی

پیشرفت هایی در زمینه ی کاربردهای درمانی سلول های بنیادی در ترمیم و باززایی زخم های پوستی


عنوان لاتین

Advances of Stem Cell Therapeutics in Cutaneous Wound Healing and Regeneration

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3544
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Mediators of Inflammation
نشریه Hindawi
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

ترمیم زخم های پوستی یک فرایند پیچیده ی چند مرحله ای است که هر این مراحل با هم همپوشانی دارند. در این مراحل فاکتورهای متعددرشدی، سیتوکاین ها، کموکاین ها و سلولهای مختلف بصورت هماهنگی با هم فعالیت می کنند. عدم تعادل در هر یک از این مراحل ممکن است منجر به قطع هارمونی فرایند عادی ترمیم زخم شود که خود این باعث بوجود آمدن زخم های ترمیم نیافته ی مزمن شده و جای زخم به صورت غیر عادی باقی بماند. اگرچه روش های مختلفی برای درمان زخم های مزمن در دسترس هستند، در حال حاضر مراقبت از زخم با موفقیت های محدودی همراه بوده است. سلولهای بنیادی پیشساز دارای قابلیت های بالقوه ی درمانی به منظور غلبه بر محدودیت های موجود در روشهای درمانی موجود می باشد بطوریکه باعث بهبود سریع زخم و باززایی بافت می شوند. تعداد قابل توجهی روش درمانی مبتنی بر سلولهای بنیادی در آسیب های پوستی در حال حاضر بعنوان نتایج یافته های اولیه ی امیدبخش طی مطالعات پیش بالینی و بالینی در حال پیشرفت هستند. با این حال مکانیسم هایی که این سلول های بنیادی در فرایند ترمیم مشارکت می نمایند هنوز مشخص نشده است. در طی این بررسی روی روش های عمده ی درمانی که در حال حاضر برای درمان زخم مورد استفاده قرار می گیرند، نقش سلولهای مختلف بنیادی بینابینی و سلولهای بنیادی اگزوژن بالغ در ترمیم زخم و مکانیسم های دخیل در فرایند ترمیم تاکید می نماییم.

چکیده لاتین

Cutaneous wound healing is a complex multiple phase process, which overlaps each other, where several growth factors, cytokines, chemokines, and various cells interact in a well-orchestrated manner. However, an imbalance in any of these phases and factors may lead to disruption in harmony of normal wound healing process, resulting in transformation towards chronic nonhealing wounds and abnormal scar formation. Although various therapeutic interventions are available to treat chronic wounds, current wound-care has met with limited success. Progenitor stem cells possess potential therapeutic ability to overcome limitations of the present treatments as it offers accelerated wound repair with tissue regeneration. A substantial number of stem cell therapies for cutaneous wounds are currently under development as a result of encouraging preliminary findings in both preclinical and clinical studies. However, the mechanisms by which these stem cells contribute to the healing process have yet to be elucidated. In this review, we emphasize on the major treatment modalities currently available for the treatment of the wound, role of various interstitial stem cells and exogenous adult stem cells in cutaneous wound healing, and possible mechanisms involved in the healing process.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI