مقالات ترجمه شده

برنامه ریزی چند نوع دستگاه FACT در سیستم های بازسازی نیرو با تولید باد

عنوان فارسی

برنامه ریزی چند نوع دستگاه FACT در سیستم های بازسازی نیرو با تولید باد


عنوان لاتین

Planning of multi-type FACTS devices in restructured power systems with wind generation

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3534
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله Electrical Power and Energy Systems
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

بسیاری از سیستمهای نیروی الکتریکی از نهاد عمومی یکپارچه به محیط بازار آزاد تنظیم شده در حال تغییر است. مقاله حاضر رویکردی مبنی بر تخصیص بهینه دستگاه های FACT سیستم انتقال چندگانه انعطاف پذیر را با سیستمهای قدرت بازسازی شده بهمراه تولید باد ارائه میدهد. هدف این رویکرد به حداکثر رساندن اعتبار موجود از سود بلند مدت میباشد. عوامل زیادی از قبیل متغیر بار، متغیر تولید باد، ظرفیت محدود تولید،تنظیم ولتاژ، محدودیتهای بار محفوظ، هزینه برنامه ریزی مجدد تولید، هزینه کافی بار و قراردادهای نیروی چندجانبه در فرمول بندی مسئله مورد توجه قرار میگیرند. روش پیشنهادی به درستی به ارزیابی هزینه ها و سودهای سالانه به دست آمده از دستگاه های FACT در فرمول بندی مسئله بهینه در معیار گسترده در شرایط عادی و تحت احتمالات ممکن میپردازد. مسئله کلی با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) برای دستیابی دستگاه های تخصیص بهینه(FACT) بعنوان مسئله اصلی و جریان بهنیه قدرت بعنوان مسئله بهینه حل شده است. کارایی رویکرد پیشنهادی برای سیستم آزمون اصلاح شده 114 گذریIEEE و 118 گذریIEEE نشان داده شده است.

چکیده لاتین

Many electrical power systems are changing from a vertically integrated entity to a deregulated, openmarket environment. This paper proposes an approach to optimally allocate multi-type flexible AC transmission system (FACTS) devices in restructured power systems with wind generation. The objective of the approach is to maximize the present value of long-term profit. Many factors like load variation, wind generation variation, generator capacity limit, line flow limit, voltage regulation, dispatchable load limits, generation rescheduling cost, load shedding cost, and multilateral power contracts are considered in problem formulation. The proposed method accurately evaluates the annual costs and benefits obtainable by FACTS devices in formulating the large-scale optimization problem under both normal condition and possible contingencies. The overall problem is solved using both Particle Swarm Optimization (PSO) for attaining optimal FACTS devices allocation as main problem and optimal power flow as sub optimization problem. The efficacy of the proposed approach is demonstrated for modified IEEE 14-bus test system and IEEE 118-bus test system.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI