مقالات ترجمه شده

آیا درامد ارزش منصفانه یک معیار خلاصه مفیدتر برای عملکرد بانکها نسبت به درآمد خالص GAAP است؟

عنوان فارسی

آیا درامد ارزش منصفانه یک معیار خلاصه مفیدتر برای عملکرد بانکها نسبت به درآمد خالص GAAP است؟


عنوان لاتین

Is Fair Value Income a More Useful Summary Measure for Banks' Performance than GAAP Net Income?

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 3520
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 43
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه بررسی نموده است که آیا درآمد مبتنی بر ارزش منصفانه یک معیار خلاصه مفیدتر را برای عملکرد بانکها نسبت به درامد خالص تحت اصول حسابداری عموما مورد پذیرش قرار گرفته (GAAP) فعلی فراهم می آورد یا نه. ما متوجه می شویم که درآمد ارزش منصفانه هم یک وزن ارزشگذاری پایینتر را در شکلگیری بهای سهام و هم یک وزن تشویقی کمتر را در قراردادهای جبرانسازی نسبت به درآمد خالص GAAP دریافت می کند. همچنین، متوجه می شویم که درآمد ارزش منصفانه کمتر از درآمد خالص GAAP قابل مقایسه خواهد بود و کمتر قادر به پیشبینی جریانهای نقدی آتی خواهد بود. افزون بر این، ما نشان می-دهیم که عملکرد ضعیف نسبی درآمد ارزش منصفانه در مقایسه با درآمد خالص، وقتی که یک بانک یک حسابرس معتبرتر را استخدام نماید یا وامهای بیشتری داشته باشد که برآورد ارزش منصفانه آنها دشواری کمتری دارد، کوچکتر است. در مجموع، یافته های ما با این یافته همخوانی دارند که درآمد ارزش منصفانه یک معیار خلاصه کمتر مفیدتر عملکرد بانکها نسبت به درآمد خالص GAAP برای هر دو هدف ارزشگذاری و قرارداد بستن است، و پایینتر بودن حداقل تا حدودی به اتکاپذیری کمتر ارزشهای منصفانه گزارش شده قابل انتساب است.

چکیده لاتین

This study examines whether income based on fair values provides a more useful summary measure of banks' performance than net income under current generally accepted accounting principles (GAAP). We find that fair value income receives both a lower valuation weight in stock price formation and a lower incentive weight in compensation contracts than GAAP net income. Further, we find that fair value income is less comparable and less able to predict future cash flows than GAAP net income. In addition, we show that the relative inferior performance of fair value income compared with net income is smaller when a bank hires a more reputable auditor or holds more loans whose fair values are relatively less difficult to estimate. Overall, our findings are consistent with fair value income being a less useful summary measure of banks' performance than GAAP net income for both valuation and contracting purposes, and this inferiority is at least partially attributable to lower reliability of reported fair values.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI