مقالات ترجمه شده

عوامل مهم تعیین کننده محیط رقابتی برای SME ها در زمینه خطرات اعتباری و مالی

عنوان فارسی

عوامل مهم تعیین کننده محیط رقابتی برای SME ها در زمینه خطرات اعتباری و مالی


عنوان لاتین

Signifi cant determinants of the competitive environment for SMEs in the context of fi nancial and credit risks

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3519
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Journal of International Studies
نشریه Foundation of International Studies
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف این مقاله مقایسه عوامل مهم تعیین کننده محیط رقابتی برای شرکت های کوچک و متوسط در زمینه ریسک اعتباری و مالی در جمهوری چک و اسلواکی می باشد. نظرسنجی انجام شده در زمینه کیفیت محیط کسب و کار در سال 2015 از طریق یک پرسشنامه برروی نمونه ای از 1141 پاسخ دهنده در جهوری چک انجام گردید. مجموعا تعداد 438 پرسشنامه در طول تحقیقات در اسلواکی جمع آوری شدند. براساس این مدل، ما شاخص ادراک ریسک اعتباری ومالی (IFCR) را برای جمهوری چک و اسلواکی مشخص نمودیم. ما این رویکرد را توسط جنسیت و تحصیلات بازرگانان و سن شرکت از طریق آمارهای پیرسون در سطح اهمیت 5% مقایسه کردیم. تحقیقات ما نشان داده اند محیط کسب و کار در هر دو کشور توسط سطح نسبتا پایین رقابت در منطقه مورد تحقیق مشخص میگردند. ارزش شاخص حاصل در محیط های کسب و کار چک و اسلواکی کمتر از میانگین ارزش بازه است. ما همچنین تعیین نمودیم که ارزش IFCR در اسلواکی به اندازه ای چشمگیر بالاتر است. تحقیقات ما نشان می دهند تفاوت هایی چشمگیر در ارزیابی کیفیت محیط کسب و کار از طریق IFCR در هر دو کشور، بسته به جنسیت و تحصیلات کارآفرینان و بسته به سن شرکت وجود دارند. این شاخص در جمهوری چک در مورد زنان در مقایسه با مردان به شدت بالاتر بوده، و در اسلواکی درست برعکس است. ما همچنین دریافتیم بازرگانان با سطح تحصیلات پایین تر دارای IFCR بالاتر در هر دو کشور هستند. شرکت های قدیمی تر شرایط بهتری برای انجام کسب و کار در هر دو کشور به دلیل ارزش بالاتر IFCR در هر دو جمهور یچک و اسلواکی داشتند.

چکیده لاتین

The aim of the article is to compare signifi cant determinants of the competitive environment for small and medium-sized enterprises in the context of fi nancial and credit risk in Czech Republic and Slovakia. Th e survey on the quality of business environment was carried out in 2015 through a questionnaire on the sample of 1,141 respondents in Czech Republic. Th e total number of 438 questionnaires was collected during the research in Slovakia. Based on our own model, we quantifi ed the index of perception of fi nancial and credit risk (IFCR) for Czech Republic and for Slovakia. We compared the approach to risk by gender and education of the businessmen and company’s age through Pearson statistics at the signifi cance level of 5%. Our research has shown that business environment in both countries is characterized by relatively low level of competitiveness in the researched area. Th e value of the resulted index in Czech and Slovak business environments is less than the median interval value. We also determined that the value of IFCR is signifi cantly higher in Slovakia. Our research indicates there are signifi cant diff erences in the assessment of business environment quality through IFCR in both countries, depending on gender and education of entrepreneurs and depending on company’s age. Th at index in Czech Republic is signifi cantly higher in case of women as compared to men and in Slovakia it is the opposite. We have also found that businessmen with lower level of education have higher IFCR in both countries. Older fi rms showed better conditions for doing business in both countries because of their higher value of IFCR in both Czech Republic and Slovakia.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI