مقالات ترجمه شده

فراتر از "حکومت خوب": سیاست چند سطحی بیمه درمانی برای فقر در اندونزی

عنوان فارسی

فراتر از "حکومت خوب": سیاست چند سطحی بیمه درمانی برای فقر در اندونزی


عنوان لاتین

Beyond ‘‘Good Governance”: The Multi-level Politics of Health Insurance for the Poor in Indonesia

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3516
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 34
نام مجله World Development
نشریه Elsevier
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اصلاحات غیرمتمرکز اخیر در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، بحث های طولانی پیرامون مزایا و معایب توانمند سازی دولت های محلی را احیا کرده است. در حالی که برخی از محققان پیشرفت های پاسخگویی دموکراتیک محلی را برجسته می کنند، دیگران بر خطرات حکمرانی غیر متمرکز تاکید می کنند وقتی که شیوه های دموکراتیک به طور ضعیفی تنظیم می شوند. این مقاله سیاست سلامت در دولت محلی اندونزی را مورد بررسی قرار می دهد تا خواننده متقاعد شود که تمرکز بر پاسخگویی دموکراتیک و حکومت مداری خوب ممکن است برای توضیح پیامدهای عمده سیاست با عدم تمرکززدایی ناکافی باشد. من نشان می دهم که کیفیت دموکراسی محلی بر روی خط مشی بیمه درمانی در مراحل اولیه فرایند تمرکززدایی تاثیر می گذارد. با این حال، برای درک خط مشی های سیاسی بیش از یک دوره زمانی طولانی، روابط بین سیاستمداران در سطوح مختلف حکومت تبدیل به عامل حیاتی می شود. با استفاده از داده های کیفی و کمی از داده های نزدیک به 400 ناحیه و استان های اندونزی، من متوجه شدم که مناطقی که همکاری بین مقامات استان و محلیبه طور سیستماتیک بالاتر از پوشش بیمه درمانی است. من توضیح می دهم که چرا همکاری های چند جانبه نتیجه های سیاست محلی را بهبود می بخشد و من نشان می دهم که تأثیر مثبت همکاری صرفا به شبکه های حامی وابسته نیست. این یافته های علمی درباره عدم تمرکززدایی و توسعه کمک می کند و نشان می دهد که همکاری های سیاسی بین سطوح حکومت برای اجرای سیاست های پیچیده اجتماعی بسیار مهم است و همکاری چند سطحی حتی زمانی که موسسات دموکراتیک محلی ضعیف است، می تواند مفید باشد.

چکیده لاتین

Recent decentralization reforms in low- and middle-income countries have revived a long-standing debate on the benefits and drawbacks of empowering local governments. While some scholars highlight advances in local democratic accountability, others emphasize the dangers of decentralized governance when democratic practices are poorly institutionalized. This paper studies the case of health politics in Indonesian local government to contend that the focus on democratic accountability and good governance may be insufficient to explain major policy outcomes associated with decentralization. I show that the quality of local democracy affects health insurance policy during the first stages of the decentralization process. However, to understand policy trajectories over a longer time frame, relations between politicians at different levels of government become the crucial factor. Using original qualitative and quantitative data from nearly 400 Indonesian districts and provinces, I find that regions in which cooperation between provincial and district authorities has emerged display systematically higher levels of health insurance coverage. I explain why multi-level cooperation improves local policy outcomes, and I show that the positive effect of cooperation does not depend exclusively on patronage networks. These findings contribute to the literature on decentralization and development by showing that policy cooperation across levels of government is crucial for the implementation of complex social policies, and that multi-level cooperation can have beneficial effects even when local democratic institutions are weak.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI