مقالات ترجمه شده

فاکتور های خطر مرتبط با کیست های اکینوکوکوس در انسان های مناطق روستایی و دشت های روستایی انتخاب شده اوگاندا

عنوان فارسی

فاکتور های خطر مرتبط با کیست های اکینوکوکوس در انسان های مناطق روستایی و دشت های روستایی انتخاب شده اوگاندا


عنوان لاتین

Risk factors associated with cystic echinococcosis in humans in selected pastoral and agro-pastoral areas of Uganda

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3505
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 5
نام مجله International Journal of One Health
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

هدف:هدف ما مشخص کردن فاکتور های خطر مسئول در رخداد اکینوکوکوس کیستیک یا CE انسان ها در مناطق روستایی و دشت های روستایی اوگاندا بود. مواد و روش ها:مطالعه کراس سکشنال در این نواحی انجام شد:موروتو،ناپاک،ناکاپیریپیریت و آمودات در ناحیه کاراموجا؛نواحی دشتی-روستایی ناحیه تسو در منطقه کومی و بوکدا.ناحیه ناکااسونگولا در منطقه مرکزی ناحیه کاسسه در ناحیه غربی،مردم تحت یک مطالعه اختیاری اولتراسوند برای CEقرار گرفتند.افرادی که بر اساس مطالعه اولتراسوند از نظر CEمثبت بودند با استفاده از فرم طراحی شده مخصوصی برای فهم اینکه آیا با فاکتور های اکتساب عفونت CEمواجهه شده اند یا نه مصاحبه شدند.فاکتور های مهم شامل سن،جنسیت،داشتن سگ،مذهب،شغل،منابع آبی بود.تجزیه و تحلیل های تک متغییری و چند متغییری بمنظور تشخیص فاکتور های کلیدی انجام شد. جزئیات:در نواحی کاراموجا،مونث بودن،سن بالای ۴۰سال و استفاده از منابع آبی بهاری روباز جز فاکتور های خطر محسوب میشوند در حالیکه برای ناکاسونگولا سن بالای ۴۰ سال یک فاکتور خطر بود.در کاسس صاحب سگ بودن،سن بالای ۶۰ سال و مسلمان بودن فاکتور های خطر بودند.در نواحی تسو داشتن سگ و سن بالای ۶۰ سال فاکتور های خطر هستند. نتایج:فاکتور های خطر CEدر نواحی PAPشامل جنس مونث،افزایش سن بالای ۴۰ سال،استفاده از منابع آبی بهاری روباز،یک داشتن و مسلمان بودن بودند.

چکیده لاتین

Aim: It was to determine the risk factors responsible of occurrence of cystic echinococcosis (CE) of humans in the pastoral and agro-pastoral (PAP) in Uganda. Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted in districts: Moroto, Napak, Nakapiripirit and Amudat in Karamoja region; in agro-pastoral communities of Teso region, in the districts of Kumi and Bukedea; Nakasongola district in Central region and in Kasese district in the Western region. People were subjected to voluntary ultrasound screening for CE. Those found positive to CE on ultrasound screening were interviewed using a special designed form to find out the probable predisposing factors for acquisition of CE infection. Predisposing factors considered were location, age, sex, dog ownership, occupation, water source, and religion. Univariate and multivariate logistic regression analysis was performed to identify key risk factors. Results: In Karamoja region, being female, age beyond 40 years and open spring water sources were the risk factors. While for Nakasongola age beyond 40 years was a risk factor. In Kasese dog ownership, age >60 years and being a Muslim were risk factors. In Teso region dog ownership and age >60 years were the risk factors. Conclusion: Being a pastoralist, a female, increasing age beyond 40 years, open spring water sources, dog ownership and being a Muslim were the risk factors for CE in PAP areas in Uganda.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI