مقالات ترجمه شده

یافته های تصویربرداری رزونانس مغناطیسی در کریپتوکوکوزیس سیستم عصبی مرکزی: مقایسه بین بیماران با ايمنی کامل و ايمنی حدوسط

عنوان فارسی

یافته های تصویربرداری رزونانس مغناطیسی در کریپتوکوکوزیس سیستم عصبی مرکزی: مقایسه بین بیماران با ايمنی کامل و ايمنی حدوسط


عنوان لاتین

Magnetic resonance imaging findings in central nervous system cryptococcosis: comparison between immunocompetent and immunocompromised patients

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3497
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

هدف: ارزيابي الگوهاي رزونانس مغناطيسي (MRI) مرتبط با عفونت سيستم عصبي مركزي با گونه های کریپتوکوکوس در ارتباط با وضعیت ایمنی بیمار. مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه گذشته نگر از داده های MRI برای 19 بیمار مبتلا به نوروکریپتوکوکوزیس بود که تحت معاینه بین ژانویه 2000 تا مارچ 2014 قرار داشتند. ویژگی های MRI شامل توپوگرافی ضایعات، جنبه های انتشار، تصاویر با رزولوشن T1، تصاویر با رزولوشن T2 ، و الگوهای تقویت کنتراست است. نتایج: در تمام موارد، عفونت كريپتوكوكال با استفاده از آناليز مايع مغزي تأييد شد. از 19 بیمار، 10 نفر مبتلا به ايمن حد واسط و 9 بيمار مبتلا به ايمن کامل بودند. الگوهای تصویر برداری غیر طبیعی به تنهایی یا در ارتباط با سایر نشاندهنده ها رخ داده است. الگوهای تصویربرداری در بیماران مبتلا به اختلالات ایمنی شامل موارد زیر می باشند: افزایش لپتومنینجل در 6. افزایش پاچی منینجل، در 3 (به علت افت فشار داخل جمجمه در 2)؛ درگیری فضایی پریواسکولار، در 4؛ گرانولوماس در 2؛ هیدروسفالوس، در 2؛ گره های میلیاری، در 1؛ و پلیکسیتیس، در 1. در بیماران مبتلا به ایمنی ناقص، الگوهای تصویربرداری زیر مشاهده شد: افزایش لپتومنینجل، در 5؛ دخالت فضاي پريواسکولار، در 3؛ گرانولوماس، در 3؛ کریپتوکوکوما، در 1؛ ونتریکولوتیس، در 1؛ و هیدروسفالوس، در 1. در 2 بیمار مبتلا به ایمنی کامل، تصویربرداری با وزن مخصوص نفوذ، محدودیت انتشار در گرانولومای کریپتوكوكال مغزی را نشان داد. نتيجه گيري: در هر دو گروه، شايعترين يافته هاي تصويربرداري، افزايش لپتومنژينال بود و پس از آن دیلاتاشن (پر فراخی) فضاهاي پريواسكولار با حضور مواد موكوئيدي بود. ارائه های نادر، مانند گره های میلیاری، پلاکسیتیس، ونتریکولیت و افزایش پاکسازی نیز مشاهده شد. هیچکدام از الگوهای تصویربرداری رایج برای بیماران مبتلا به ایمنی کامل و ایمنی حد واسط در فراوانی بین آنها متفاوت نیست.

چکیده لاتین

Objective: To assess the magnetic resonance imaging (MRI) patterns associated with central nervous system infection with Cryptococcus sp. in relation to patient immune status. Materials and Methods: This was a retrospective study of MRI data for 19 patients with neurocryptococcosis who underwent the examination between January 2000 and March 2014. The MRI characteristics examined included lesion topography, aspects of diffusion, T1-weighted images, T2-weighted images, and contrast enhancement patterns. Results: In all cases, cryptococcal infection was confirmed by cerebrospinal fluid analysis. Of the 19 patients, 10 were immunocompromised and 9 were immunocompetent. Abnormal imaging patterns occurred alone or in conjunction with other manifestations. The imaging patterns found in immunocompromised patients included the following: leptomeningeal enhancement, in 6; pachymeningeal enhancement, in 3 (due to intracranial hypotension in 2); perivascular space involvement, in 4; granulomas, in 2; hydrocephalus, in 2; miliary nodules, in 1; and plexitis, in 1. In immunocompetent patients, the following imaging patterns were observed: leptomeningeal enhancement, in 5; perivascular space involvement, in 3; granulomas, in 3; cryptococcoma, in 1; ventriculitis, in 1; and hydrocephalus, in 1. In 2 immunocompetent patients, diffusion-weighted imaging showed diffusion restriction in cerebral cryptococcal granuloma. Conclusion: In both groups, the most common imaging finding was leptomeningeal enhancement, followed by dilatation of perivascular spaces with the presence of mucoid material. Rare presentations, such as miliary nodules, plexitis, ventriculitis, and pachymeningeal enhancement, were also observed. None of the imaging patterns common to immunocompetent and immunocompromised patients differed significantly in frequency between them.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI