مقالات ترجمه شده

کیس هیداتید جداگانه پریتونئال،مزانتریک و اومنتال:مطالعه مروری کلینیکوپاتولوژیک

عنوان فارسی

کیس هیداتید جداگانه پریتونئال،مزانتریک و اومنتال:مطالعه مروری کلینیکوپاتولوژیک


عنوان لاتین

Isolated Peritoneal, Mesenteric, and Omental Hydatid Cyst: A Clinicopathologic Narrative Review

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3496
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 4
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

کیست هیداتید بعلت اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد میشود و در خیلی از جاهای جهان اندمیک است.این کرم انگلی میتوانند کیست هایی در خیلی از ارگان های بدن تولید کند که کبد و شش متداول ترین ارگان های هدف هستند.پریتونئوم مزانتر و اومنتوم جز محل های غیر معمول هستند که مشکلات تشخیصی و تاخیر در درمان را پدید می آورند.این مطالعه اطلاعاتی را در مورد موارد گزارش شده کیست هیداتید در مزانتر اومنتوم و پریتونئوم که در طی ۲۰ سال گذشته در کل دنیا بوده اند فراهم می آورد. در ۲۰ سال گذشته ۴۹ مورد کیست هیداتید در پریتونئوم اومنتوم و مزانتر گزارش شده است.در بین موارد گزارش شده در متن انگلیسی معمول ترین نشانه درد مزمن شکم و روش تشخیص اولیه ELISAو اولتراسونوگرافی بود.بهترین روش های درمان ELISAو برش جراحی با یا بدون درمان های کمکی با آلبندوزال و عوامل کرم کش بود.مطالعات پیگیری نشان از عود بسیار کم میداد.

چکیده لاتین

Hydatid disease (HD) is caused by Echinococcus granulosus and is endemic in many parts of the world. This parasitic tapeworm can produce cysts in almost every organ of the body, with the liver and lung being the most frequently targeted organs. Peritoneum, omentum, and mesentery are among these unusual locations, which can cause diagnostic challenge and treatment delay. This review provides information on the reported cases of the peritoneal, omental, and mesenteric hydatid cyst in the world during the last 20 years. During the last 20 years, there have been 49 published cases of hydatid cysts in the peritoneum, mesentery, and omentum. Among the reported cases in the English literature, the most common presenting symptom has been chronic abdominal pain and the method of primary diagnosis has been ELISA and ultrasonography. The best treatment modalities have been surgical excision, with and without adjuvant therapy, with albendazole and scolicidal agents. The published follow-up studies showed a low recurrence rate.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI