مقالات ترجمه شده

رانش قاره ای و گونه زایی کمپلکس های گونه ای Cryptococcus neoformans و Cryptococcus gattii

عنوان فارسی

رانش قاره ای و گونه زایی کمپلکس های گونه ای Cryptococcus neoformans و Cryptococcus gattii


عنوان لاتین

Continental Drift and Speciation of the Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii Species Complexes

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3486
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

آنالیزهای ژنومی خواستگاه دو قارچ پاتوژن انسانی، کمپلکس های گونه ای Cryptococcus gattii و کمپلکس های گونه ای Cryptococcus neoformans، را به ترتیب در آمریکای جنوبی و آفریقا قرار داده اند. محاسبات ساعت مولکولی نشان می دهند که دو گونه تقریبا 80 تا 100 میلیون سال قبل از هم جدا شده اند. این زمان تقریبا نزدیک به زمان جدایی ابرقاره ی پانگه آ است، که آمریکای جنوبی و آفریقا را ایجاد کرده است. براساس توزیع جغرافیایی این دو کمپلکس گونه ای و همزمانی زمان واگرایی تکاملی و جدایی پاگنهآ، پیشنهاد می کنیم که جدایی مکانی ایجاد شده توسط رانش قاره ای باعث ظهور کمپلکس های گونه ای C. gattii و C. neoformans از جد پانگه آیی شده است. متوجه شدیم که غلیرغم جدایی زمانی و مکانی که تقریبا 100 میلیون سال قبل رخ داده است، این دو کمپلکس گونه ای از نظر مورفولوژیکی شبیه هستند، فاکتورهای ویرولانس مشترک دارند، و بیماری های بسیار مشابهی را ایجاد می کنند. تداوم این ویژگی های فنوتیپی علیرغم جدایی دیرینه نشان دهنده ی حفظ فشارهای انتخابی مشابه در سراسر سنین زمین شناسی است.

چکیده لاتین

Genomic analysis has placed the origins of two human-pathogenic fungi, the Cryptococcus gattii species complex and the Cryptococcus neoformans species complex, in South America and Africa, respectively. Molecular clock calculations suggest that the two species separated ~80 to 100 million years ago. This time closely approximates the breakup of the supercontinent Pangea, which gave rise to South America and Africa. On the basis of the geographic distribution of these two species complexes and the coincidence of the evolutionary divergence and Pangea breakup times, we propose that a spatial separation caused by continental drift resulted in the emergence of the C. gattii and C. neoformans species complexes from a Pangean ancestor. We note that, despite the spatial and temporal separation that occurred approximately 100 million years ago, these two species complexes are morphologically similar, share virulence factors, and cause very similar diseases. Continuation of these phenotypic characteristics despite ancient separation suggests the maintenance of similar selection pressures throughout geologic ages.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI